Skip to content

  Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmällä tehokkuutta vesiliiketoimintaan sekä asiakaspalveluun

  Nopea, tehokas sekä helppokäyttöinen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä – Kajaanin Vesi luottaa Solteq Utilities CIS:iin

  Hymyilevä Kajaanin Veden työntekijä pakettiautossa, lähdössä liikkeelle Kajaanin Veden rakennuksen luota aurinkoisena kesäpäivänä, kuva: Kajaanin Vesi

  Monen vuoden kokemus hyvästä yhteistyöstä ja ohjelmistoista

  Kajaanin Vesi on käyttänyt Solteq Utilities CIS -asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää vuodesta 2020 alkaen. Kilpailutuksen voittanut järjestelmä on vuosien aikana vastannut hyvin Kajaanin Veden tarpeita ja sen toimintavarmuus on ollut erinomainen. Hyvä yhteistyö Solteqin kanssa on jatkunut projektin käyttöönotosta asti. Kajaanin Vesi luottaa siihen, että Solteqin kanssa hommat hoituvat ripeästi ja ohjelmistot pelaavat, kuten pitääkin.

  Ilmakuva kaupunginlammesta ja Purolasta, kuva Kajaanin Vesi

  Helppokäyttöinen ja prosessipohjainen järjestelmä tukee työtehtävissä

  ”Selainkäyttöisen Solteq Utilities CIS:in ansiosta emme tarvitse erilaisia sovelluksia”, kertoo johtaja Juha Nurminen Kajaanin Vedeltä. ”Se mahdollistaa meillä asiakastiedon hallinnan, laskutuksen, reskontran ja raportoinnin sekä tiedon hyödyntämisen eri järjestelmien välillä, kun esimerkiksi vesimittareiden etäluenta on integroitu järjestelmään. Utilities CIS:in käyttäminen on helppoa ja nopeaa sen prosessimaisen toteutuksen ansiosta, mikä tukee hyvin asiakaspalvelijoitamme kaikissa asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä”, Nurminen kuvailee ratkaisun käyttökokemuksia. Järjestelmässä kaikki rutiinityövaiheet on automatisoitu ja tehtäviin liittyvä relevantti tieto on heti saatavilla. ”Esimerkiksi uutta liittymää tehdessä Utilities CIS kysyy juuri kyseiseen prosessiin tarvittavia tietoja. Kun avainprosessi ja tehtävät ovat yhdessä näkymässä, mitään ei vahingossa unohdu”, toteaa Nurminen.

   

  Sähköinen asiointikanava parantaa asiakaspalvelua ja luo lisäarvoa asiakkaille

  Kajaanin Vesi hyödyntää järjestelmän rinnalla myös Solteqin online-palvelua, missä Kajaanin Veden asiakkaat voivat tarkastella omia sopimus- ja laskutustietoja sekä mittarilukemia, katsoa vesilaskuja ja raportteja vedenkäytöstä, ilmoittaa manuaalisesti luettavan vesimittarin lukeman, päivittää asiakastietoja ja ottaa halutessaan yhteyttä asiakaspalveluun. Myös isännöitsijät pääsevät katsomaan isännöimiensä taloyhtiöiden kulutustietoja. ”Online-palvelu lukeutuu tärkeimpien hyötyjen joukkoon, mitä olemme järjestelmän käyttöönoton yhteydessä saaneet. Sen avulla asiakkaamme tavoittavat meidät ja saavat palvelua nopeasti”, Nurminen sanoo.

  "Solteq Utilities CIS mahdollistaa meillä asiakastiedon hallinnan, laskutuksen, reskontran ja raportoinnin sekä tiedon hyödyntämisen eri järjestelmien välillä. Sen käyttäminen on helppoa ja nopeaa prosessimaisen toteutuksen ansiosta, mikä myös tukee hyvin asiakaspalvelijoitamme kaikissa asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä."

  Juha Nurminen, johtaja, Kajaanin Vesi

  Luottamus osaavaan, asioita ripeästi edistävään kumppaniin

  Tiukasti aikataulutettu käyttöönottoprojekti toteutui suunnitellusti, jopa etuajassa: ”Yhteistyö on ollut hyvää käyttöönottoprojektista lähtien. Solteqin projektipäällikkö toimi käyttöönotossa hyvin jämäkästi, pitäen kyllä hyvin mielessä sen, että perälauta on siellä”, Nurminen sanoo ja jatkaa: ”Luotamme siihen, että asiat hoituvat Solteqin kanssa. Toiminta on ollut hyvin suoraviivaista pöydän puolin ja toisin, puhutaan asioista eikä joutavanpäiväisyyksistä. Asioihin haetaan ratkaisuja ja niitä viedään ripeästi eteenpäin”, toteaa Nurminen.

  Hyvä toimintavarmuus ja palvelun käytettävyys

  ”Utilities CIS -asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän toimitusvarmuus on ollut hyvä. Palvelu on ollut käytettävissä koko ajan eikä suunnittelemattomia käyttökatkoksia ole ollut”, muistelee Nurminen. ”Odotamme, että hyvä toimintavarmuus jatkuu vastaisuudessakin ja että järjestelmä kehittyy mahdollisimman jouhevasti ja käyttäjän kannalta helposti, kun maailma muuttuu ja toimintaympäristöön tulee esimerkiksi lainsäädännöllisiä muutoksia”, Nurminen kertoo odotuksista.

  Solteq Utilities - Sujuvaa yhteistyötä ja toimintojen kehittämistä

  Yhteistyö Kajaanin Veden kanssa on sujunut ja jatkuu hienosti edelleen. "Asiakkaallamme on muutaman kuukauden päästä käyttöönotto, missä uutena toiminnallisuutena otetaan käyttöön CIS-järjestelmän oma edistynyt työmääräinten hallinta”, kertoo myyntijohtaja Tomi Moilanen Solteqilta. Työmääräinten hallinnan avulla työtehtäviä kuten mittarien asennuksia ja vaihtoja voidaan hallinnoida kentällä reaaliajassa. Sen avulla voidaan jakaa työtehtävät asentajille ja asentajat voivat raportoida työtehtävien valmistumiset. ”Työmääräinten hallinnan avulla Kajaanin Vesi tehostaa toimintaansa, vähentää paperitöiden tarvetta ja nopeuttaa kommunikaatiota asentajien ja toimiston välillä.”

  Kajaanin Veden logo

  Kajaanin Vesi – Sata vuotta luotettavaa vesihuoltoa

  Kajaanin Vesi -liikelaitos on vuonna 1921 perustettu Kajaanin kaupungin omistama kunnallinen vesihuoltolaitos. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella sijaitsevan toiminta-alueensa asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille.

  Kajaanin Vesi huolehtii laitosten laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Yhtiön tavoitteena on kehittää ja ohjata vesihuollon toimintojaan keräämällä digitaalisesti tietoa prosesseista, verkostosta ja toimintaympäristöstä.

  Jari Kokkonen

  Yhteyshenkilö

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842

  Juha Hakkarainen

  Yhteyshenkilö

  Juha Hakkarainen

  Director, Sales and Accounts

  +358 40 525 5728

  Tomi Moilanen

  Yhteyshenkilö

  Tomi Moilanen

  Director, Sales

  +358 40 354 3882