Suomi

  Korpelan Voima

  Digitaaliset ydinprosessit sekä Datahub-valmius petaavat Korpelan Voimalle menestystä tulevaisuuden energiamarkkinassa

  Nainen istuu sohvalla kahvimukin ja läppärin kanssa ja katsoo Korpelan Voiman online-palvelusivuja

  Korpelan Voiman valitessa Solteqin

  uudistamaan asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmänsä sekä sähköisen asioinnin palvelunsa, painoivat vaakakupissa kyvykkyys digitalisoida energiayhtiön ydinprosessit sekä varmistaa järjestelmien yhteensopivuus valtakunnallisen Datahubin kanssa. Uudistusta lähdettiin toteuttamaan Solteq inWorks - asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmän sekä Solteq i4U Online -palvelun voimin.

  "Asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmän vaihtaminen on energiayhtiölle merkittävä hanke liiketoimintaprosessien monipuolisuuden vuoksi. Yhteistyössä asetetut järjestelmätavoitteet sekä aikataulussa kiinni pysyminen oli mahdollista energiatoimialan vahvojen asiantuntijoiden, hyvässä yhteishengessä sujuneen projektityön sekä rautaisen ammattitaidon omaavien projektipäälliköiden ansiosta. Olemme erittäin tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön ja sen tuomiin tuloksiin."

  Antti-Jussi Vahteala, Korpelan Voiman toimitusjohtaja

  Asiakastiedon ja -palvelun digiloikka

  Solteq inWorks asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmä tuo Korpelan Voiman asiakashallinnan prosessit digiaikaan sekä luo perustan tietoturvalliselle asiakastietojen hallinnalle. Solteq i4U Online -palvelu parantaa Korpelan Voiman kuluttajien asiakaskokemusta muun muassa edistyksellisen raportoinnin ja sähköisen asioinnin palveluiden osalta.

  Vaivaton liityntä Datahubiin

  Suomessa sähköyhtiöt valmistautuvat liittymään vuoden 2022 helmikuussa valtakunnalliseen Datahubiin, joka on keskitetty, eri markkinaosapuolten välinen tiedonvaihtojärjestelmä. Solteqin inWorks and i4U -ratkaisut on suunniteltu yhteensopiviksi Datahubin kanssa, mikä mahdollistaa Korpelan Voiman ja useiden muiden ratkaisujen piirissä olevien energiayhtiöiden vaivattoman siirtymisen uuteen markkinamalliin ja toimintaympäristöön.

  Hymyilevä nainen keltaisessa paidassa pitää kissaa sylissään

  Hankkeen toimitussisältö

  • Solteq inWorks: Konfiguroitava, integroitava ja selainpohjainen asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmä sähkönsiirron ja -myynnin sekä kaukolämmön tarpeisiin. Järjestelmä kattaa asiakashallinnan prosessit, laskutuksen sekä liiketoimintatietojen – kuten asiakas-, tuote-, sopimus- ja mittaustietojen – hallinnan.
  • Solteq i4U Online: Kuluttajille tarkoitettu verkkoasioinnin palveluympäristö, joka on integroitu Solteq inWorks -järjestelmään. Asiointipalvelussa voidaan hoitaa muun muassa sopimuksiin, kulutus- ja laskutustietoihin liittyviä päivityksiä sekä ilmoittaa muutosta tai saada tietoa eri tilanteisiin.

  Hankkeen keskeiset hyödyt Korpelan Voiman liiketoiminnalle

  • Tehokkaat ja automatisoidut asiakastiedon hallinnan ja asiakaspalvelun prosessit
  • Parempi asiakaskokemus sähköisen asioinnin ja raportoinnin myötä
  • Valmius integroitua Datahubiin
  • Valmius ja tuki toimialan tuleviin markkinamuutoksiin

  Yhteyshenkilö

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842

  Yhteyshenkilö

  Jaakko Hirvensalo

  EVP, Utilities

  +358 40 5811 319