Skip to content

  Apua liiketoimintamuutoksiin kytkeytyvien teknologiamuutosten läpivientiin

  Tuusulanjärven Lämpö luotti Solteq Utilities -konsultoinnin apuun liiketoimintaprosesseja tukevien it-järjestelmien hankinnassa

  Nainen ja mies istuvat pöydän ääressä työskentelemässä, nainen katsoo kännykkää hymyillen.

  Lähtötilanne ja hankkeen tavoite

  Kun vuonna 2020 suomalainen konsortio, johon kuuluivat Vantaan Energia, Infranode ja Keva, solmi sopimuksen Fortumin Järvenpää-Tuusula-alueen kaukolämpöliiketoiminnan ostosta, syntyi uusi yritys nimeltään Tuusulanjärven Lämpö (aikaisemmin nimeltään Vantaan Energia Keski-Uusimaa). Toimintansa alkutaipaleella vastaperustettu yritys tarvitsi toimintansa tueksi toimivat liiketoimintaprosessit sekä liiketoimintaprosesseja tukevat it- järjestelmät ja -ohjelmistot.

   

  Tavoitteena Tuusulanjärven Lämmöllä oli hankkia tietojärjestelmäkokonaisuus kulutusmittausten luentaan, mittaustietojen käsittelyyn, sopimusprosesseihin, laskutusprosessiin sekä asiakasraportointiin ja ottaa haltuun Fortumilta siirtynyt data ja viedä se osaksi tätä järjestelmäkokonaisuutta. Hankinta oli liiketoimintakriittinen ja laajuudeltaan iso. Siksi Tuusulanjärven Lämpö päätti turvautua ulkopuoliseen apuun ja palkkasi avuksi asiantuntijoita Solteq Utilities -konsultoinnista projektin läpiviemisen tueksi.

  Avuksi hankkeeseen valjastettiin Solteq Utilities-konsultoinnin asiantuntemus

  Solteq Utilities -konsultoinnin ydinosaamista on auttaa energiayhtiöitä strategia- ja liiketoimintamuutoksiin kytkeytyvien teknologiamuutosten läpiviennissä.

  Solteq Utilities -konsultoinnin asiantuntijat tulivat Tuusulanjärven Lämmön avuksi hankkeeseen varhaisessa vaiheessa. Kokonaisuudessaan hanke käsitti ao. ratkaisujen suunnittelun, hankinnan ja käyttöönottoprojektien läpiviennin:

  • kulutusmittausten luenta
  • mittaustietojen käsittely
  • sopimusprosessit
  • laskutusprosessit
  • asiakasraportointi

  Valmisteluvaiheessa kartoitettiin mahdolliset järjestelmätoimittajat ja lähetettiin tarjouspyynnöt valituille toimittajille. Saadut tarjoukset evaluoitiin yhteistyössä ja järjestelmäkokonaisuus, joka sisälsi myös integraatiot eri järjestelmien välille toivottuja prosesseja varten, saatiin suunnitelluksi.

   

   

  Toimittajavalintojen jälkeen edettiin käyttöönottovaiheeseen, jossa käyttöottoprojektit suunniteltiin, budjetoitiin, kuvattiin ja aikataulutettiin. Olennaisena seikkana käyttönotossa oli huolehtia siitä, että datan siirto Fortumin järjestelmistä Tuusulanjärven Lämmön järjestelmiin tehtiin koordinoidusti, tietoturvallisesti ja aikataulun puitteissa. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön mittaustiedonhallinta, sopimus- ja laskutusprosessit sekä pienen osan mittareista luenta. Kun laskutus oltiin saatu varmistettua onnistuneeksi, avattiiin myös asiakasraportoinnin palvelut ja edistettiin loppujenkin kulutusmittausten luennan yliheittoa. Nämä seuraavan vaiheen käyttöönototkin saatiin tehtyä onnistuneesti ja projekti kokonaisuudessaan saatiin valmiiksi alle vuodessa.

   

  Lähikuva kädestä, jossa näkyy valaistu hehkulamppukuvake puupalikkapalapelissä.

  Kuinka hankkeessa onnistuttiin?

  Hanke eteni sujuvasti, toteutui aikataulussa ja budjetti piti. Myös hankkeen laajuus oltiin osattu määritellä suunnitteluvaiheessa oikein ja siitä ei jouduttu tinkimään. Projektissa haastavimmaksi osoittautui datansiirto, jossa oli tyypillisen tietojärjestelmävaihdoksen lisäksi haasteena se, että dataa käytettiin edeleen projektin aikana toisessa yhtiössä, josta se siirrettiin tietojärjestelmäkäyttöönoton yhteydessä  Tuusulanjärven Lämmön hallinnoitavaksi. Nämäkin haasteet saatiin taklattua, kun datan siirtoa oltiin alettu hyvissä ajoin suunnittelemaan ja sitä validoitiin systemaattisesti.

   

  ”Energiayhtiön organisaatiossa ei tyypillisesti ole ylimääräisiä resursseja isojen muutostilanteiden hallintaan. Solteqin projektipäällikkyydestä oli iso apu, kun uuden yrityksen asiakashallinta ja laskutus piti saada toimimaan tiukassa aikataulussa"

  Matti Wallin, liiketoimintajohtaja, Vantaan Energia, Energiapalvelut

  Tuusulanjärven Lämmön logo

  Tuusulanjärven Lämpö

  Tuusulanjärven Lämpö luo paikallista hyvinvointia Järvenpäässä ja Tuusulassa. Tuotamme lämpöä ja lämpöpalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme luotettavan lämmönjakelun koteihin ja kiinteistöihin. Toimintamme kulmakivi on jatkuva kehitystyö: ylläpidämme ilmastomyönteistä lämmöntuotantoa, vahvistamme lämmön toimitusvarmuutta ja panostamme paikalliseen hyvinvointiin. Tuusulanjärven Lämmön omistavat Infranode, Keva ja Vantaan Energia. 

  Tiina Laiho

  Asiantuntijasi

  Tiina Laiho

  Director, Consulting

  +358 50 476 7079

  Sami Vuori

  Asiantuntijasi

  Sami Vuori

  Manager, Solution Creation & Offering

  +358 40 535 2345

  Kalle Koskela

  Asiantuntijasi

  Kalle Koskela

  Manager, Solution Delivery

  +358 40 579 8856