Skip to content

  21.11.2018 — lukuaika 2 minuuttia

  Tuotetiedonhallinnan trendit vuodelle 2019

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Tuotetiedonhallinnan järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Muutoksen pyörteissä ovat niin omat järjestelmät, liiketoimintaprosessit kuin asiakasymmärryskin. Uuden vuoden kynnyksellä koostin katsauksen alan trendeihin. Näiden kehityssuuntien huomioiminen kovenevassa kilpailussa kannattaa:

  1. Tekoäly ja koneoppiminen tuotetiedon laadun parantamisen tueksi

  Tekoäly ja koneoppiminen – oikein valjastettuina – voivat parantaa tuotetiedon laatua merkittävästi. Oman tuotetiedon laatua pystytään vertaamaan kilpailijoiden vastaaviin tietoihin. Samalla ymmärretään, miten asiakkaat reagoivat tuotetietoon eri kanavissa. Näin tuotetietoja pystytään parantamaan, ja varmistamaan niiden toimivuus eri kanavissa sekä kohderyhmissä. Kun kokonaiskuva tarkentuu voidaan myös optimoida hakukonenäkyvyyttä ja erottautumiskeinoja entistä tehokkaammin.

  2. Täydennetty todellisuus osaksi tuotetietojen käyttökokemusta

  Täydennetyn todellisuuden yhdistäminen tuotetietojen käyttöön on viime vuosina luonut maailmanluokan esimerkkejä uudenlaisesta asiakaskokemuksesta. Muun muassa huonekaluteollisuus on hyötynyt merkittävästi sovelluksista, joissa asiakas pystyy simuloimaan tuotteen ominaisuuksia täydennetyssä todellisuudessa. Tuotetiedonhallintajärjestelmät eivät itsessään tuota täydennettyä todellisuutta, vaan tuottavat taustatietoa täydennetyn todellisuuden ratkaisuihin. 

  3. Video ja audio -formaatit osaksi tuotetietoa

  Perinteiset markkinointimateriaalit, kuten painetut tuote-esitteet, ovat jäämässä taka-alalle. Videon ja äänen merkitys osana tuotetietoa korostuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuotteen esittelyä videomuodossa tai tuotteen käytön opastamista äänen avulla. Tutkimusten mukaan videosisällön rooli verkkokaupan konversiossa on merkittävä: Asiakkaat suosivat tuotteita, joiden hyödyistä, käyttötarkoituksista sekä -ohjeista saa selkeän kuvan nopeasti ja vaivattomasti. 

  4. Tärkeät sidosryhmät mukaan tuotetiedon rikastamiseen

  Tavarantoimittajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä halutaan entistä enemmän osallistaa tuotetiedon rikastamiseen. Monet PIM-järjestelmät ovat tehneet jo merkittäviä parannuksia järjestelmiinsä, jotta tärkeiden sidosyhmien osallistaminen olisi mahdollista. Esimerkiksi eri toimijoille voidaan luoda tuotetietojärjestelmään yksilöllisesti määriteltyjä näkymiä ja oikeuksia. 

  5. Markkinapaikkaintegraatiot tuovat globaalit markkinat klikkauksen päähän

  Amazonin saapuminen pohjoisille leveyspiireille on herättänyt paljon kuhinaa vähittäiskauppasektorilla. PIM-järjestelmiin on tullut moduuleita, jotka mahdollistavat tietomallimäppäykset markkinapaikan mukaan. Näin tuotteiden tuominen uusille myyntialustoille, kuten Amazoniin, helpottuu merkittävästi. Glogaalissa kilpailussa tuotetiedon laatu korostuu entisestään ja nousee menestystekijäksi.

  päivittäistavarakauppa, PIM, Digitaalinen asiakaskokemus, Tekoäly, Tuotetieto, Tulevaisuuden kauppa, Kaupan ala, Tuotekokemus, Ostopolku, Teknologian kehitys