Skip to content

  04.02.2021 — lukuaika 4 minuuttia

  Kuuden koon bisnes menestyy verkossa

  Verkkobisnes on iältään suhteellisen nuorta. Siihen liittyy monelle yritykselle edelleen valtavasti kysymyksiä ja tuntemattomia osa-alueita, joiden vaikutus verkkosidonnaisen liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen tuntuvat vanhaa totuttua maailmaa sumuisimmilta. Perinteisen kivijalan seinistä ostavan asiakkaan ROI on hyvinkin kirkas, mutta ympäristönä verkko on tuntemattomampi muuttuen jatkuvasti ja vaatien uudenlaista ajattelua, rohkeutta ja vahvaa uskoa omiin valintoihin.

  Liiketoiminta verkossa vaatii yrityksiltä strategista suuntaa, huolellista suunnittelua ja hyvin suunnattuja panostuksia, ihan kuten mikä tahansa muukin kehittyvä liiketoiminnan osa-alue. Mahdollisuuksia nimittäin on valtavasti: verkkoliiketoiminnan osuus suhteessa kokonaisuuteen on kasvanut valtavalla vauhdilla ja jatkuu voimakkaan noususuhdanteisena.

  Me kaikki tiedämme, että pandemia on vauhdittanut kasvua ja pakottanut massat verkkoon. ”Uusi normaali” on tullut jäädäkseen, sillä sen lisäksi että vanhemmat sukupolvet ovat huomanneet verkon tarjoamat mahdollisuudet ja helppouden, kasvu tulee kiihtymään entisestään nuorempien sukupolvien varttuessa. Nuoret sukupolvet kuluttavat pääosin verkossa, eikä vanha maailma kivijalan seinien sisällä tapahtuvasta ostamisesta houkuttele. Kivijalka on varttuville sukupolville elämyksiä ja inspiraatiota varten, mutta pääasiallisena ostokanava sen aika on monessa suhteessa ohi tuleville sukupolville.

   

  Ketterä toimija on aina askeleen edellä ja tekee rohkeita päätöksiä

  Verkkoliiketoimintaan liittyy paradoksi. Yrityksissä ymmärretään, että panostuksia teknologiaan on pakko tehdä, mutta samanaikaisesti kamppaillaan niiden kannattavuuden kanssa. Verkkoliiketoiminnan kasvun kehitys on varsinkin ennen pandemiaa tapahtunut verrattain verkkaisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloista kantautuu esimerkkejä, joissa puolet yritysten markkinointibudjetista on käytetty digitaalisiin kanaviin, mutta toistaiseksi vain reilu kymmenes myynnistä on tullut verkosta.

  Paradoksaalisuutta lisää myös se, että myynnin osuus digitaalisissa kanavissa on kasvanut vain muutamia prosenttiyksikköjä viiden vuoden tarkastelujaksolla ennen kevään 2020 pandemiaa. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää pohtia, ovatko verkkokanavien kyvykkyydet sillä tasolla, että ne mahdollistava helpon ja vaivattoman ostamisen? Ja tehdäänkö aidosti oikeita asioita – ohjaako päätöksiä teknologia, liiketoiminta vai asiakas? Se kuitenkin tiedetään, että näkemyksen ja rohkeuden puute johtaa laskusuhdanteiseen liiketoimintaan. Ellei verkkobisnekseen panosteta, bisnes sulaa tulevina vuosina ja joku toinen ottaa tilan haltuun verkossa.

   

  Menestyvä verkkokauppias katsoo verkkoa kuuden koon lasien läpi

  Onnistunut online-liiketoiminta vaatii kokonaisuuden hallintaa ja oikeat elementit taustalle. Kun verkkoliiketoimintaan vaikuttavat kokonaisuudet jakaa osiin, on kokonaisuutta helpompi hallita. Kehitystyö tapahtuu kokonaisuus hallussa, kuitenkin elementti kerrallaan: kävijät, käytettävyys, keskiostos, konversio, kokemus ja kanavat.

  Ensimmäinen koo: Kävijämäärät
  Kaikki lähtee liikkeelle kävijämäärän varmistamisesta – ilman liikennettä ei voi olla ostajiakaan. Kävijämäärään vaikuttaa moni tekijä, kuten brändin tunnettuus, tarjoama- mielikuva, aiemmat käyttökokemukset, hakukonelöydettävyys ja markkinointi.

  Toinen koo: Käytettävyys
  Sivuston käytettävyys on paljon muutakin kuin selkeä navigaatio – sivuston latausaika, tuotetiedot ja asiakkaan sujuva liikkuminen sisältöjen välillä. Onnistunut sivusto yhdistää brändin identiteetin, designin ja käytettävyyden tyylikkäästi.

  Kolmas koo: Keskiostos
  Kun asiakkaat ovat löytäneet verkkopalvelun, painopistettä voidaan siirtää keskiostoksen nostamiseen. Tuotesuositukset, erilaiset tuotepaketoinnit, esillepanot ja kampanjat auttavat tässä.

  Neljäs koo: Konversio
  Kun asiakkaat ovat tulleet verkkokauppaan, halutaan varmistaa ostosten loppuunsaattaminen. Konversioon vaikuttavat usein käytännönläheiset asiat, kuten toimitusehdot, palautus-, maksu- ja toimitustavat, tuotetiedot ja arvostelut sekä mahdolliset kanta-asiakasohjelmat. Tuotteiden tulee olla helposti palautettavissa ja mahdollisissa lisäkysymyksissä asiakaspalvelun tulee toimia sujuvasti.

  Viides koo: Kokemus
  Kaiken kaikkiaan kokemuksen tulisi tuntua turvalliselta, luotettavalta ja elämykselliseltä. Ostaminen on lopulta tunnepäätös ja teknologian tehtävä on tukea tunnetta. Sisältöjen, viestinnän ja asiakaspalvelun tulee olla linjassa, tuotteiden toimituksen helppoa ja jälkimarkkinoinnin toimia.

  Kuudes koo: Kanavat
  Aina asiakaskokemus ei kuitenkaan ole täysin omissa käsissä, sillä erilaisten myyntikanavien lisääntyessä asiakas saattaakin ostaa tuotteesi esimerkiksi Amazonista tai muulta jälleenmyyjältä. Silloin täytyy huolehtia siitä, että tuotetiedot, kuvat ja linkitykset ovat oikein ja että jälleenmyyjän toimitus ja palautus ovat brändilupauksesi mukaisesti asiakkaalle mahdollisimman sujuvia, myyntikanavasta riippumatta.

   

  Online-liiketoiminnan käsikirjamme kuljettaa sinut askel askeleelta kuvatun 6k-mallin läpi ja auttaa parantamaan oman verkkoliiketoimintasi kannattavuutta ja kasvua. Opas tarjoaa myös eväitä verkkoliiketoimintaa tukevaan strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin.

  Asiakaskokemus, Digitalisaatio, verkkokauppa, Digitaalinen murros