Skip to content

  Kassajärjestelmä liiketoiminnan keskiössä

  Miten voit vauhdittaa yrityksesi myynnin kasvua modernin kassajärjestelmän avulla?

  Kassajärjestelmä on enemmän kuin pelkkä tapa käsitellä maksutransaktioita

   

  Kassajärjestelmät (Point of Sale, POS) ovat tulleet olennaiseksi osaksi modernia liiketoimintaa. Perinteisesti näitä järjestelmiä käytettiin ensisijaisesti maksujen käsittelyyn, mutta nykyaikaiset kassajärjestelmät sen sijaan ovat liiketoiminnan keskiössä. Niiden ominaisuudet ovat erittäin monipuolisia lähestyen ERP-järjestelmien tasoa ja ne omaavat monipuolisiset varastotoiminnot, myynti- ja ostotilaukset, raportoinnin, analytiikan, kanta-asiakashallinnan, lahjakortit, laskutuksen sekä osto- ja myyntireskontran ja paljon muuta. Niiden avulla yrityksen voivat esimerkiksi tehostaa liiketoimintaprosessejaan, kasvattaa myyntiään,parantaa asiakastyytyväisyyttä ja ne takaavat kyvykkyyden tukea liiketoimintaa vaatimusten kasvaessa yrityksen mukana

  Yksi kassajärjestelmän keskeisistä eduista on sen kyky keskittää ja automatisoida erilaisia liiketoimintaprosesseja. Kaukana ovat ne ajat, kun esimerkiksi myynnin seuranta tai varaston hallinta vaativat paljon manuaalista työtä. Nykyaikaisen kassajärjestelmän avulla yritykset voivat seurata myyntiä, hallita varastoa ja tuottaa raportteja vain muutamalla klikkauksella. Tämä säästää aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuksia. Tarkkojen ja ajan tasalla olevien tietojen avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoida toimintansa paremman tehokkuuden ja kannattavuuden saavuttamiseksi.

  Toinen tärkeä kassajärjestelmän osa on sen kyky integroitua muihin liiketoiminnan käyttämiin järjestelmiin, kuten verkkokauppoihin tai vaikkapa taloushallinnon ohjelmistoon. Analysoimalla ja yhdistelemällä näiden järjestelmien tuottamaa dataa yritykset voivat ohjata liiketoimintaansa täsmällisemmin, perustaen päätökset tietoon.

   

  Data on avain liiketoiminnan ohjaamiseen

   

  Nykyään tietoon perustuvassa maailmassa yritykset, jotka hyödyntävät liiketoiminnan järjestelmien tuottamaa dataa busineksen ohjaamisessa voivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua markkinoilla. Tässä kassajärjestelmä on ratkaisevassa roolissa. Tallentamalla ja analysoimalla tietoa kassajärjestelmän käsittelemästä transaktiodatasta yritykset voivat saada arvokasta tietoa asiakkaiden ostotottumuksista, suosituista tuotteista tai vaikkapa tiettyjen tuotteiden myyntipiikeistä. Näin yritykset pystyvät pohjaamaan esimerkiksi tuotevalikoimaansa, hinnoittelustrategiaansa ja markkinointia koskevat päätöksensä kassajärjestelmän tuottamaan tietoon asiakkaiden ostokäyttäytymisestä.

  Integroimalla kassajärjestelmänsä kanta-asiakasohjelmiin tai asiakaspalautekanaviin yritykset voivat kerätä lisätietoja, jotka voivat parantaa entisestään heidän ymmärrystään asiakasmieltymyksistä ja tyytyväisyydestä.

   

   

  Moderni kassajärjestelmä auttaa tehostamaan myyntiä

   

  Oikein valittu kassajärjestelmä auttaa yrityksiä monella tapaa myynnin tehostamisessa:

   

  Virtaviivaistettu maksamisen prosessi

  Hidas ja hankala maksukokemus voi johtaa turhautuneisiin asiakkaisiin ja pahimmillaan asiakkaat saattavat hylätä ostoksensa ja poistua kaupasta tyhjin käsin. Kassajärjestelmän avulla yritykset voivat virtaviivaistaa maksamisen prosessia, vähentää odotusaikoja ja näin parantaa asiakastyytyväisyyttä. Itsepalvelukassojen avulla asiakkaat voivat hoitaa maksutapahtuman alusta loppuun itse ja erilaisten maksamista sujuvoittavien toimintojen, kuten digitaalisten kuittien ja mobiilimaksamisen avulla maksutapahtuma yksinkertaistuu ja sujuvoituu entisestään. Tämä parantaa paitsi koko ostokokemusta myös lisää toistuvien ostojen todennäköisyyttä.

  Räätälöidyt tarjoukset ja kampanjat

  Kassajärjestelmien yhdistäminen kanta-asiakasohjelmiin tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kerätä tietoa asiakkaiden ostotottumuksista ja ostohistoriasta. Hyödyntämällä tätä tietoa yritykset voivat luoda personoituja tarjouksia ja kampanjoita asiakkailleen. Tämä lisää markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja kannustaa asiakasuskollisuuteen ja toistuviin ostoihin.

  Varastonhallinta ja tuotehallinta

  Tehokas varastonhallinta on yrityksille ratkaisevan tärkeää, kun kustannuksia pyritään minimoimaan. Kassajärjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden varastosaldoihin, mikä mahdollistaa varastonhallinnan optimoinnin. Kun yritys tietää, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja milloin niitä tulisi tilata uudelleen, voidaan välttää se, että tuote loppuu varastosta ja samalla varmistaa, että asiakkaiden saatavilla on aina oikeat tuotteet. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää ylimääräisen varaston ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia.

   

  Esimerkkejä siitä, miten kassajärjestelmää voidaan käyttää myynnin tehostamiseksi eri aloilla:

   

  Ravintolat

  Verkkotilausmahdollisuus: Lisää myyntiä ja laajenna liiketoimintaa kivijalan ulkopuolelle. Verkossa tilausta tehdessään asiakas voi valita haluamansa toimitustavan (nouto, toimitus, syöminen paikan päällä ravintolassa).

  Pöytäkäsittely: Kassajärjestelmää voidaan käyttää pöytävarauksien ja istumapaikkojen hallintaan. Tämä voi auttaa parantamaan asiakaskokemusta ja lyhentämään odotusaikoja.

  Keittiöautomaatio: Kassajärjestelmä voidaan integroida keittiöprosesseihin tehokkuuden parantamiseksi. Tämä taas johtaa nopeampaan ja sujuvampaan palveluun ja lisääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen.

  Eniten myytävät annokset, vilkkaimmat ruokailuajat ja asiakasmieltymykset: Ravintola voi käyttää kassajärjestelmäänsä seuratakseen, mitkä annokset ovat suosituimpia ja tunnistaa huonosti myyvät ruoat. Tätä tietoa voidaan käyttää menuvalikoiman parantamiseen ja myynnin lisäämiseen sekä räätälöityjen kampanjoiden toteuttamiseen. Samoin ravintola voi käyttää kassajärjestelmän tuottamaa tietoa tunnistamaan ruuhkahuippuja, mikä puolestaan ohjaa henkilöresurssien kohdentamista.

   

   

  Vähittäiskauppa

  Monikanavainen ostaminen: Kassajärjestelmä voidaan integroida verkkokauppa-alustaan ja tarjota asiakkaille saumaton monikanavainen ostokokemus. Tämä mahdollistaa ostamisen verkossa ja tuotteiden noutamisen myymälästä tai päinvastoin.

  Itsepalvelukassa: Itsepalvelukassat voivat nopeuttaa ostosprosessia myös vähittäiskaupassa. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja vähentää henkilöresursseihin kohdistuvia kustannuksia.

  Varastonhallinta ja hinnoittelu: Vähittäiskauppa voi käyttää kassajärjestelmäänsä seuratakseen, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja mitkä eivät. Tämä on arvokasta tietoa päätöksenteon näkökulmasta, kun mietitään vaikkapa hinnoittelustategiaa.

  Näe ja koe itse varaa esittely

  Tänä päivänä kassajärjestelmiä voidaan käyttää paljon muuhunkin, kuin vain käsittelemään maksutransaktioita. Automatisoitujen liiketoiminnan prosessien, datan ja räätälöidyn palvelun tarjoamisen avulla yritykset voivat luoda saumattoman ostokokemuksen, joka saa asiakkaat palaamaan.

  Näe ja koe itse, miten moderni kassajärjestelmä voi tehostaa yrityksesi myyntiä ja muita liiketoimintaprosesseja. Varaa demo jo tänään!

   

  Ota ensimmäinen askel ja varaa esittelyaika nyt. Näe ja koe itse, miten moderni kassajärjestelmä voi tehostaa yrityksesi myyntiä ja muita liiketoimintaprosesseja.

  Esittelyssä Solteq Commerce Cloud -kassajärjestelmä

  Solteq Commerce Cloud on moderni pilvipohjainen kassajärjestelmäratkaisu. 

   

  Yksinkertainen ja intuitiivinen järjestelmä

  Solteq Commerce Cloudin kassajärjestelmä tukee erilaisia ​​myyntikanavia, mukaan lukien perinteiset myyntipisteet, kevyet mobiilikassat, itsepalvelukassat ja verkkokaupat. Järjestelmä on intuitiivinen ja helppo omaksua ja käyttö tapahtuu verkkoselaimen avulla.

  Yksi Solteq Commerce Cloudin huomionarvoisista ominaisuuksista on sen kyky toimia myös silloin, kun internet-yhteys tilapäisesti katkeaa. Solteq Commerce Cloud käyttää toimiessaan aktiviisesti internetyhteyttä, mutta ratkaisu on rakennettu vikasietoiseksi, jos verkkoyhteyksissä ilmenee ongelmia. Mikäli yhteys katkeaa, asiakkaiden palvelu voi jatkua, ja myyntitapahtumat siirtyvät pilveen heti, kun internetyhteys palautuu

   

  Integraatiot mahdollistavat tiedon siirtymisen järjestelmästä toiseen

  Solteq Commerce Cloud on suunniteltu integroitumaan helposti esimerkiksi olemassa oleviin ERP-järjestelmiin ja erilaisiin kirjanpidon järjestelmiin. Integraatiot virtaviivaistavat toimintoja mahdollistaen tiedon siirtymisen eri järjestelmien välillä.

   

  Oletko valmis tehostamaan liiketoimintaasi? Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja.

  Asiantuntijamme

  Jos haluat lisätietoja kassajärjestelmistä, ole yhteydessä asiantuntijaamme.

  Jani Toivonen

  Jani Toivonen

  Sales Manager

  +358 50 348 5799