Skip to content

  Itsepalvelukassat vähittäiskaupassa

  Itsepalvelun mahdollistaminen lisää asiakastyytyväisyyttä vähittäiskaupassa

  Kaupan alan yritykset etsivät jatkuvasti tapoja parantaa asiakaskokemusta ja virtaviivaistaa toimintojaan. Yhtenä keinona tähän kaupat ovat ottaneet käyttöön itsepalvelukassoja ja itsepalvelukioskeja. Modernien kassajärjestelmien mahdollistamat itsepalvelukassat ja itsepalvelukioskit tarjoavat lukuisia etuja vähittäiskauppiaille aina asiakastyytyväisyyden lisäämisestä operatiivisen tehokkuuden optimointiin. Tässä artikkelissa tutustumme itsepalvelukassojen ja itsepalvelukioskien eroihin, etuihin ja siihen, miten modernin kassajärjestelmän käyttöönotto voi mullistaa kauppaasi.

   

  Mitä ovat itsepalvelukassat ja itsepalvelukioskit?

  Itsepalvelukassat ovat tyyppillisimmillään käytössä vähittäiskaupassa tai päivittaistavarakaupassa kappaletavaroiden ostamisessa. Itsepalvelukassalla kuluttaja skannaa itse ostettavan tuotteen viivakoodin ja ostettavat tuotteet ovat koko myymälän tuotevalikoima pl. yleensä ikärajalliset tuotteet, kuten alkoholi. Itsepalvelukioskissa sen sijaan, kuluttaja valitsee ostettavan tuotteen kioskin valmiista valikoimasta. Tuotteen viivakoodin skannaaminen ei ole yleensä mahdollista ja siksi itsepalvelukioskit ovat yleensä käytössä esim. ravintoloissa tai palvelupisteissä. Kioskista ostettavien tuotteiden valikoima voi olla myös hieman suppeampi kuin mitä muutoin kassapisteeltä voisi olla saatavilla. Kuitenkin, sekä itsepalvelukassalle että kioskille yhteneväistä on, että ne tarjoavat asiakkaille saumattoman ja itsenäisen maksukokemuksen. Pitkät jonot ja turhauttavat odotusajat ovat historiaa. Niiden avulla asiakkaat voivat maksaa ostoksensa omatoimisesti intuitiivisten kosketusnäyttöjen ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymien avulla. Tämä itseohjautuva maksuprosessi säästää aikaa ja edistää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.

   

  Itsepalvelukassojen ja -kioskien edut asiakkaille

  Itsepalvelukassojen ja -kioskien ensisijainen etu asiakkaille on niiden tarjoama nopeus, joustavuus ja mukavuus. Asiakkaat hoitavat maksuprosessin itsenäisesti tuotteiden skannauksesta maksutavan valintaan ja itse maksutapahtumaan. Itsepalvelu vähentää odotusaikoja ja tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoisen tavan maksaa ostokset.

   

  Itsepalvelukassojen ja -kioskien hyödyt vähittäiskauppiaille

  Itsepalvelukassojen ja -kioskien käyttöönotto voi tuoda merkittäviä etuja vähittäiskauppiaille, erityisesti operatiivisen tehokkuuden ja kustannussäästöjen osalta. Maksuprosessien automatisoinnin ansiosta vähittäiskauppiaat voivat vähentää perinteisiin kassapalveluihin liittyviä työvoimakustannuksia. Itsepalvelukassat käsittelevät maksut tehokkaasti vapauttaen osan perinteisten kassojen henkilökunnasta keskittymään strategisempiin ja asiakaskeskeisempiin tehtäviin.

  Lisäksi itsepalvelukassojen kassajärjestelmät keräävät arvokasta tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Integroidut analytiikka- ja raportointivaihtoehdot mahdollistavat vähittäiskauppiaille tietojen keräämisen esimerkiksi tapahtumavolyymeista, ruuhka-ajoista, suosituista tuotteista ja paljon muusta. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan päätöksentekoa helpottaa merkittävästi, sillä päätökset voidaan perustaa kerättyyn dataan.

  Myös asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden on osoitettu kasvavan, kun asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoisia asiointikanavia.

   

  Itsepalvelukassa kaupassa/myymälässä – usein kysytyt kysymykset

   

  1. Suosivatko asiakkaat itsepalvelukassoja perinteisten kassalinjojen sijaan?

   Itsepalvelukassat tarjoavat mukavuutta, nopeutta ja joustavuutta asiointiin. Kun tarjolla on vaihtoehtoinen tapa perinteisten kassalinjojen lisäksi, voi asiakas itse valita haluamansa asiointitavan.

  2. Miten itsepalvelukassojen ja itsepalvelukioskien käyttöönotto vaikuttaa työvoimakuluihin?

   Maksuprosessien automatisointi itsepalvelukassojen ja kioskien avulla vähentää tarvetta perinteiselle kassahenkilökunnalle. Henkilökunta voidaan ohjata kassalinjojen sijaan muihin tuottavampiin tehtäviin. Itsepalvelukassat eivät tietenkään kokonaan poista kassahenkilökunnan tarvetta, mutta vähentävät sitä merkittävästi. Yksi henkilö voi esimerkiksi valvoa ja toimia apuna useammalla itsepalvelukassalla.

  3. Millainen vaikutus itsepalvelukassoilla ja itsepalvelukioskeilla on jonoihin ja odotusaikoihin?

   Koska itsepalvelukassoja ja itsepalvelukioskeja voidaan sijoittaa lukumääräisesti paljon, verraten pienelle alueelle, ne mahdollistavat asiakkaille vaihtoehtoisen asiointikanavan perinteisten kassojen ohessa - jonot ja odotusajat lyhenevät.

  4. Onko itsepalvelukassaa vaikea käyttää?

   Yksinkertaisten kosketusnäyttöjen ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymien ansiosta sekä itsepalvelukassat että -kioskit ovat helppokäyttöisiä ja intuitiivisia. Niiden käyttö ei vaadi myöskään pitkää koulutusta tai opettelua henkilökunnalta. 

  5.  Millaisia laitevaihtoehtoja itsepalvelukassoiksi/-kioskeiksi on tarjolla?

   Laitteista on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja erityyppisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi pöytämalli,  taulumalli tai omilla jaloillaan seisova malli. 

  6. Miten tieto siirtyy itsepalvelukassoilta muihin järjestelmiin?

   Moderni kassajärjestelmä, jonka osana itsepalvelukassat ja -kioskit toimivat, integroituu saumattomasti useisiin liiketoiminnan järjestelmiin, esimerkiksi kirjanpidon järjestelmiin ja ERP-järjestelmiin. Integraatiot mahdollistavat datan siirtymisen eri järjestelmien välillä.

  Solteq Commerce Cloud -kassajärjestelmä tukee itsepalvelua

  Itsepalvelukassojen hyödyntämiseksi tarvitaan moderni kassajärjestelmä. Solteq Commerce Cloud on kassajärjestelmä, joka yhdistää saumattomasti verkkokaupan perinteisiin kivijalkamyymälöihin. Se palvelee kaikenlaisia ​​vähittäiskauppoja pienistä ja keskisuurista erikoisliikkeistä aina suurempiinkin myymälöihin.

   

  Yksinkertainen ja intuitiivinen järjestelmä

  Solteq Commerce Cloudin kassajärjestelmä tukee erilaisia ​​myyntikanavia, mukaan lukien perinteiset myyntipisteet, kevyet mobiilikassat, itsepalvelukassat ja verkkokaupat. Järjestelmä on intuitiivinen ja helppo omaksua ja käyttö tapahtuu verkkoselaimen avulla.

  Yksi Solteq Commerce Cloudin huomionarvoisista ominaisuuksista on sen kyky toimia myös silloin, kun internet-yhteys tilapäisesti katkeaa. Solteq Commerce Cloud käyttää toimiessaan aktiviisesti internetyhteyttä, mutta ratkaisu on rakennettu vikasietoiseksi, jos verkkoyhteyksissä ilmenee ongelmia. Mikäli yhteys katkeaa, asiakkaiden palvelu voi jatkua, ja myyntitapahtumat siirtyvät pilveen heti, kun internetyhteys palautuu

   

  Integraatiot mahdollistavat tiedon siirtymisen järjestelmästä toiseen

  Solteq Commerce Cloud on suunniteltu integroitumaan helposti esimerkiksi olemassa oleviin ERP-järjestelmiin ja erilaisiin kirjanpidon järjestelmiin. Integraatiot virtaviivaistavat toimintoja mahdollistaen tiedon siirtymisen eri järjestelmien välillä.

   

  Oletko valmis tehostamaan vähittäiskaupan toimintaasi itsepalvelukassoilla? Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja.

  Jani Toivonen

  Kysy lisää asiantuntijaltamme

  Jani Toivonen

  Sales Manager

  +358 50 348 5799