Skip to content

  02.11.2018

  Solteqille voitto Carunan hackathon-kilpailussa

  Solteq on voittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan järjestämän hackathon-kilpailun kaikki kolme kategoriaa. Varsinaisen kilpailun lisäksi Solteqin tiimi valittiin parhaaksi myös yleisön ja kilpailijoiden keskuudessa.

  Carunan hackathon-kilpailussa haettiin ratkaisuja tulevaisuuden energiayhteisöjen toiminnan mahdollistamiseen. Tavoitteena oli kehittää uusia palvelumalleja sähkön pientuottajille, kuten omakotitalouksille ja energiayhteisöille.

  ”Rakensimme prototyypin pilvipalvelusta, jolla voidaan suunnitella ja optimoida energiayhteisöjä, jakaa yhteisön hyödyt oikeudenmukaisesti sekä tarjota jäsenille tietoa omasta energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä yhteisön tuomista hyödyistä”, kertoo Juuso Kari, Director, Business Solutions and Software, Solteq Oyj.

  Kilpailun voiton myötä Solteq käynnistää Carunan kanssa lähiviikkoina pilottiprojektin aiheen tiimoilta.

  Solteqin HubHackers-nimiseen tiimiin kuuluivat Karin lisäksi Risto Moilanen ja Perttu Venermo. Kilpailun varsinaisen voittajan valitsi Carunan johdosta koostunut tuomaristo, johon kuului Kosti Rautiainen, Head of Electrical Networks, Katriina Kalavainen, Head of Customer Relations, Elina Lehtomäki, Head of Development and Innovation sekä Jyrki Tammivuori, CFO & Deputy CEO.

  ”HubHackersin prototyyppi oli varsin valmis ja vakuuttava ratkaisu energiayhteisön palvelualustaksi, jonka kautta tavallinen sähkönkäyttäjä voi ostaa helposti osan sähköstään vaikka naapurin tuottamasta aurinkoenergiasta. Erinomaista oli, että malli on mahdollista skaalata pienestä paikallisesta energiayhteisöstä virtuaaliseen valtakunnalliseen palveluun”, Elina Lehtomäki perustelee valintaa.

  Pilviteknologiat, Energia-ala, Energiankulutus, hackathon, Kilpailut