Skip to content

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”) on yhtiön osakkeenomistajien asettama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä hallituksen valiokuntien palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.


  Varsinainen yhtiökokous 2023 päätti Nimitystoimikunnan perustamisesta ja vahvisti sille työjärjestyksen.


  Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, jotka edustavat Solteqin neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Solteqin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. elokuuta.

  • Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n nimeämänä (10,98 % osakkeista ja äänistä)
  • Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä (10,31 % osakkeista ja äänistä)
  • Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä (8,51 % osakkeista ja äänistä)
  • Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä (7,97 % osakkeista ja äänistä)

  Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  (i) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle;

  (ii) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle;

  (iii) tarkistaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta;

  (iv) valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukainen ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista, ja esitellä se varsinaiselle yhtiökokoukselle; ja

  (v) arvioida hallituksen jatkuvuussuunnitelmaa ja etsiä mahdollisia seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille.

  Yhtiökokous päättää Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesta palkitsemisesta Nimitystoimikunnassa hoidettavista tehtävistä. Varsinainen yhtiökokous 2023 päätti, että Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota Nimitytoimikunnassa työskentelystä. Yhtiö vastaa kaikista Nimitystoimikunnan kohtuullisista kuluista.


  Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee kokoonpanoa ja Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet.


  Solteq Oyj - Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys