Skip to content

  30.04.2019

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

  Yhtiön liikevoitto parani
  Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi.
   • Standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei oikaistu.
  • Liikevaihto oli 14 930 tuhatta euroa (14 871).
  • Käyttökate oli 2 455 tuhatta euroa (1 924).
  • Liikevoitto oli 1 530 tuhatta euroa (1 305).
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi raportointikaudella käyttökatetta 459 tuhatta euroa ja liikevoittoa 46 tuhatta euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,04).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 31,1 prosenttia (32,9).
  • Konsernin raportointikauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,0 prosenttia.
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 890 tuhatta euroa (-94).
  • Liikevaihto oli 0,4 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
  • Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 1,0 miljoonaa euroa.

  Avainluvut

    1-3/2019 1-3/2018 Muutos-% 1-12/2018 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 930 14 871 0,4 56 867 56 925
  Käyttökate, TEUR 2 455 1 924 27,6 4 766 5 296
  Oikaistu käyttökate, TEUR 2 465 1 910 29,1 5 417 5 972
  Liikevoitto, TEUR 1 530 1 305 17,2 2 466 2 690
  Oikaistu liikevoitto, TEUR 1 540 1 291 19,3 3 117 3 366
  Tilikauden tulos, TEUR 810 658 23,2 356 508
  Tulos/osake, EUR 0,04 0,04 18,6 0,02 0,03
  Liikevoitto, % 10,2 8,8   4,3 4,7
  Oikaistu liikevoitto, % 10,3 8,7   5,5 5,9
  Omavaraisuusaste, % 31,1 32,9   32,4 30,7

  Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiön liikevoitto parani

  Solteq-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 14,9 miljoonaa euroa, joka kasvoi 0,4 prosenttia. Liikevaihdosta viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

  Katsauskauden käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa, mikä vastasi odotuksia. Liikevoitto kasvoi 13,7 prosenttia IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus huomioiden. Yhtiön ulkomaan toiminnot kehittyivät positiivisesti.

  Solteq jatkoi merkittäviä investointeja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Yhtiö solmi näistä tuotteista useita uusia toimitussopimuksia. Omat pilvipohjaiset ohjelmistotuotteet toimitetaan Software as a Service -mallilla ja ne lisäävät yhtiön jatkuvia tuloja (ARR Annual Recurring Revenue). Tuotekehityspanostus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,0 miljoonaa euroa. Vuoden loppuun mennessä tuotekehityspanostusten arvioidaan kasvavan noin 3,5 miljoonaan euroon.

  Konsernin henkilöstömäärä kasvoi 35 henkilöllä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli katsauskauden lopussa 586 henkilöä.

  Konsernin tilauskertymä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli selvästi parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan näkymät ovat säilyneet ennallaan, ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan olevan positiivinen.


  Tulosohjeistus 2019

  Solteq-konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2018 tasosta.

  Liitteet

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Martti Nurminen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 751 7194
  sähköposti martti.nurminen@solteq.com

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. 

  2019