Skip to content

  25.01.2024

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
  25.1.2024, kello 16.00

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 27.3.2024 järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsenestä ja että nykyiset hallituksen jäsenet – Markku Pietilä, Katarina Cantell, Panu Porkka, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi – valittaisiin uudelleen ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Lotta Airas. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

  Lotta Airas on toiminut Profiz Business Solution Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Ennen Profizille siirtymistään, vuosina 2012-2014, hän työskenteli Reddalilla liikkeenjohdon konsulttina. Koulutukseltaan Airas on kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta. 

  Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki muut ehdotetut jäsenet paitsi Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 

  Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsisi Markku Pietilän hallituksen puheenjohtajaksi myös seuraavalle toimikaudelle.

  Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan ja ovat: 

  •    Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. 
  •    Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta. 

  Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

  Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: 

  •    Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n nimeämänä 
  •    Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
  •    Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
  nimeämänä 
  •    Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä 


  Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. 

  Solteq Oyj:n yhtiökokous päätti 29.3.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2023 päivätyn osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistaa. 

  Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

  Lisätiedot:

  Markku Pietilä
  Hallituksen puheenjohtaja, Solteq Oyj
  Sähköposti: markku.pietila@solteq.com
  Puhelinnumero: ‭+358 50 045 5156‬‬‬‬‬‬

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2024