Solteq on ostanut takaisin ja mitätöinyt joukkovelkakirjalainoja

21.12.2016

Solteq Oyj Pörssitiedote 21.12.2016 klo 13.30

Solteq Oyj on ostanut takaisin 1.7.2015 liikkeelle laskemansa joukkovelkakirjalainan velkakirjoja. Hankitut velkakirjat on mitätöity. Velkakirjojen takaisinostot toteutettiin ostamalla velkakirjat markkinaehtoisesti avoimilta markkinoilta.

Yhtiön takaisinostama ja mitätöimä 2,5 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaan noin 9,3 prosenttia joukkovelkakirjalainan liikkeelle lasketusta kokonaismäärästä.

Takaisinostot toteutettiin yhtiön korkokustannusten alentamiseksi.

Solteq Oyj

Lisätiedot

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
puhelin +358 40 8444 393
sähköposti moc.q1519146587etlos1519146587@neni1519146587akkra1519146587k.itt1519146587na1519146587 

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com