Toimitusjohtajan katsaus

Kasvun, kasvuinvestointien ja yritysjärjestelyjen vuosi

Vuosi 2016 oli kasvun ja rakenteellisten muutosten vuosi. Jatkamme kasvua ja asiakkaidemme menestyksen eteen tehtävää työtä Suomessa, Pohjoismaissa ja globaalisti myös vuonna 2017.

Päättynyt tilivuosi sisälsi useita sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, joissa osassa onnistuimme erinomaisesti ja muutamissa kohdissa työtä jäi jäljelle alkaneellekin vuodelle. Kokonaisuutena yhtiömme otti isoja strategisia askeleita eteenpäin.

Kasvumme, +16 %, oli viime vuonna orgaanista ja epäorgaanista. Meillä on strategisia kasvualueita, joissa vuotuinen kasvu on orgaanisestikin liki 20%. Samaan aikaan on alueita, joiden liikevaihto ja -tulos ovat laskeneet. Näiden liiketoimintojen osalta käynnistimme viimeisellä vuosineljänneksellä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Vuoden aikana Suomen kaupan markkinassa tapahtui useita rakennemuutoksia kaupan alalla ja toimijoita sekä yhdistyi että poistui. Nämä vahvistavat strategiamme näkemystä keskisuurten ja pienten asiakkaiden roolin kasvamisesta ja kansainvälistymisen tärkeydestä. Tällä hetkellä liiketoiminnastamme vajaa 20 % tulee kansainvälisistä asiakkaista.

Olemme selvittäneet aktiivisesti yritysostokohteita Pohjoismaissa. Toteutetut yritysjärjestelyt kuten MainIoT Oy:stä luopuminen, Aponsa AB:n hankinta Ruotsista, Pardco Group Oy:n hankinta Suomesta sekä Magento-osaamiskeskuksen perustaminen olivat tärkeitä saavutuksia sekä maantieteellisesti että ratkaisutarjoamamme osalta. Lisäksi neuvottelimme pitkään isommasta kansainvälisestä järjestelystä, minkä lopulta päätimme jättää toteuttamatta riskinäkymien vuoksi.

Jatkamme myös toimenpiteitä ja selvityksiä, miten tehokkaimmin pystymme hyödyntämään hyvää rahoitus- ja pääomatilannettamme. Tämän johdosta hallitus on tehnyt mm. esityksen yhtiökokoukselle 0,05€ osakekohtaisen osingon jakamisesta.

 

Ihmisten hyvinvointi luo hyvää liiketoimintaa

Osaajiemme ainutlaatuinen joukko on tekemisemme ydin. Solteqlaiset ovat humaaneja kovan luokan asiantuntijoita, joiden panos on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, jota asiakkaallemme luomme.

Vuoden aikana panostimme erilaisilla toimenpiteillä solteqlaisten hyvinvointiin. Solteq Akatemia, modernin yrityskulttuurin peruspilareiden määrittely sekä päätös käyttää kilpailukykysopimuksen lisätunnit liikuntaan ovat esimerkkejä investoinneista, jotka edesauttavat nykyisten ja tulevien solteqlaisten viihtymistä.

Liiketoimintamme kasvaessa uusilla alueilla ja ratkaisuilla tarjoamme samalla solteqlaisille mahdollisuuden kehittyä Suomessa ja ulkomailla.

 

Aina askel edellä – asiakkaan eduksi

Asiakkaidemme odotusten ylittämisestä on tullut meille tavoite. Meidän tehtävämme on tarjota voittava kokonaisuus monikanavaisessa kaupankäynnissä pienille, keskisuurille ja suurille asiakkaillemme, jotta he menestyvät – oltava siis askel muita edellä. Autamme luomaan parempia asiakaskokemuksia tällä hetkellä jo yli 30 maassa, ja tämä työ jatkuu.

Uudet liiketoiminta- ja palvelumallit ovat kehittymisen kulmakiviä. Tavoitteenamme on, että liiketoimintamme on uusien ratkaisujen osalta 95 %:sti palveluliiketoimintaa 2018 vuoteen mennessä. Näin uskomme menestyvämme entistä paremmin myös pienten ja keskisuurten teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan asiakkaidemme kanssa Suomessa, Pohjoismaissa ja globaalisti.

Kiitos asiakkaillemme ja sidosryhmillemme viime vuoden onnistumisista, yhdessä selvityistä haasteista, uusista ajatuksista ja hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä teemme vuodesta 2017 vielä edellistä paremman.

 

Repe Harmanen Solteq

Repe Harmanen
+358 400 467 717
moc.q1501072424etlos1501072424@nena1501072424mrah.1501072424eper1501072424

Sulje haku