Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus parani vuonna 2018

Solteq–konsernin liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 12 % ja oikaistu liikevoitto puolestaan 48 %. Pääosin kasvu perustui tehdyille yrityshankinnoille sekä digitaalisten palveluiden korkealle kysynnälle. Konsernin liikevaihdosta viidennes tuli Suomen ulkopuolelta ja noin kolmannes jatkuvista palveluista.

 

 

Vuonna 2018 keskityimme erityisesti liiketoiminnan uudistamiseen sekä tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamiseen. Jatkoimme liiketoiminnan tehostamista ja toimintatapojen yhdenmukaistamista sekä saatoimme päätökseen joukon haastavia projekteja. Lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin projektijohtamiseen ja sen kehittämiseen. Uskon näiden kehitystoimien positiivisten vaikutusten näkyvän kuluvan tilikauden tuloksessa.

Ruotsin ja Tanskan toiminnot eivät suoriutuneet odotetusti. Tämän johdosta panostimme niihin tilikauden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi uudistamalla kyseisten toimintojen rakennetta ja johtoa. Odotamme Ruotsin ja Tanskan tuloksen paranevan selvästi vuonna 2019.

Kansainvälistyminen on keskeinen osa kasvustrategiaamme. Tilikauden 2018 aikana integroimme edellisen tilikauden aikana tehdyt yritysostot osaksi konsernia sekä avasimme uuden toimipisteen Lontooseen, jossa ensimmäinen asiakkaamme on Marks & Spencer.

Jatkoimme merkittäviä investointeja omiin pilvipohjaisiin ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin. In-vestointien tavoitteena on kiihdyttää omiin ohjelmistotuotteisiin ja -ratkaisuihin perustuvaa palvelupohjaista (ARR Annual Recurring Revenue) liiketoimintaa valituilla keihäänkärkiratkaisuilla ja jatkaa maantieteellistä laajentumista kansainvälisesti ko. tuotteiden alueella. Olemme panostaneet etenkin tuotteisiin ja palveluihin, joissa pystymme yhdistämään tekoälyn, konenäön ja autonomisen robotiikan. Investointimme tuotekehitykseen olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa katsauskauden aikana.

Toimintamme perustuu vahvasti solteqlaisten osaamiselle ja sen jatkuvalle kehittämiselle. Vuonna 2018 panostimme erityisesti projektinjohtotaitoihin kansainvälisesti arvostetun PMP Certification -koulutusohjelman avulla. Lisäksi yli kolmannes henkilöstöstämme osallistui ketterien menetelmien ja toimintatapojen koulutuksiin. Onnistuimme hyvin rekrytoinneissa tilikauden aikana, ja palkkasimme 121 uutta osaajaa.

Uskon, että kannattavuutemme paranee selvästi tilikauden 2019 aikana. Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan, ja odotamme toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen tehtyjen panostusten kantavan hedelmää. Lisäksi omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina. Kuluvan vuoden aikana odotamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolulla.

Olli4-1

Olli Väätäinen
Toimitusjohtaja, Solteq
+358 50 5578 111
olli.vaatainen@solteq.com