Strategia ja painopistealueet

Pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija

Vuoden 2017 aikana määrittelimme uudelleen strategiamme, jonka mukaisesti olemme pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Haluamme palvella niitä toimialoja, joiden perinteisiä toimintamalleja digitaalinen murros ravistelee. Entistä useammat toimialat tarvitsevat optimoituja digitaalisen asiakaskohtaamisen ratkaisuja, mikä kasvattaa liiketoimintamme mahdollisuuksia.

Pyrimme kasvattamaan ratkaisuvalikoimassamme pilvipalveluista ja muista jatkuvista palveluista tulevan liikevaihdon osuutta. Pilvipalveluiden liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Jatkuvien palveluiden liikevaihdon osuus tullaan raportoimaan erillisenä vuoden alusta alkaen. Arvioimme tämän muodostavan kuluvana vuonna neljänneksen liikevaihdostamme.

Digitaalisen muutoksen kiihtyessä haluamme olla etujoukoissa hyödyntämässä nousevia teknologioita ja panostaa yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Olemme perustaneet Incubator-liiketoimintayksikön kehittämään ja kaupallistamaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Olemme erityisen aktiivisia tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan yhdistämisessä osaksi tuotteitamme ja palveluitamme.

Vuoden 2017 aikana tasapainotimme liiketoimintaamme uudelleen järjestelyillä ja kulukarsinnalla. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan positiivinen vaikutus tulevien tilikausien tulokseen. Haastavasta vuodesta huolimatta onnistuimme laajentamaan toimintaamme yrityshankinnoilla, ja arvioimmekin kuluvan vuoden liikevaihdosta viidenneksen tulevan Suomen rajojen ulkopuolelta.

Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille. Kerroimme alkuvuodesta, että tavoitteenamme on rekrytoida 100 uutta osaajaa vuoden 2017 aikana. Tämän tavoitteen olemme saavuttaneet.