Strategia ja painopistealueet

Strategiamme ytimessä on kasvu ja kansainvälistyminen

Tavoitteemme on kasvaa maailman pienimmäksi globaaliksi digitaalisen kaupankäynnin toimijaksi.

Autamme asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa ja rakentamaan kilpailuetua kaupan globalisoitumisessa ja digitalisaatiossa. Kasvamme kotimaassa laajentamalla digitaalisen kaupankäynnin kokonaistarjontaa ja kansainvälistymme Pohjoismaissa sekä globaalien asiakkaiden kanssa. Olemme monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

Tunnusluku Tavoite
Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvu vähintään 20 %
Liikevoitto % 8 %
Net debt/EBITDA < 3,5
Osingonmaksu, noin % nettotuloksesta 30 %

 

Liikevaihdon vuotuinen kasvu toteutetaan orgaanisesti toimintaa laajentamalla Suomessa ja ulkomailla ja merkittävin osuus kasvusta tulee toteutumaan yritysostoilla.

Uuden strategiamme kulmakivet ovat kasvu, kansainvälistyminen, ratkaisutarjoamaamme ja henkilöstömme.

Kasvu

Kasvutavoitteemme on reipas, toteutettava ja aiempia vuosia nopeampi. Haluamme kuitenkin säilyttää notkeutemme kokomme kasvaessa, ja siksi olemme muotoilleet tavoitteeksemme ”kasvaa maailman pienimmäksi globaaliksi digitaalisen kaupankäynnin toimijaksi”.

 

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen jakautuu osaltamme kahteen eri tapaan:

  1. Digitaalinen kaupankäynti ei tunne maarajoja. Kasvatamme globaalien asiakkaidemme määrää ja palvelemme heitä olemassa olevien toimipisteiden kautta. Tämä on nykyinen globaalien asiakkaiden toimintamallimme.
  2. Tietyt digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut ja palvelut, kuten monikanavaisen kaupan myymäläratkaisut, edellyttävät paikallista läsnäoloa kohdemaassa. Näiden ratkaisujen osalta kohdemarkkinamme ovat Pohjoismaat, joihin kasvatamme valittujen ratkaisualueiden paikallista verkostoa.

 

Ratkaisutarjoamamme

Kilpailuetumme on poikkeuksellisen laaja ratkaisuvalikoima, joka kattaa koko digitaalisen kaupankäynnin ketjun. Ratkaisumme auttavat asiakkaita aina hankinnasta ja toimitusketjusta aidon monikanavaisen myymäläverkoston kautta digitaaliseen verkkokauppaan. Tämä mahdollistaa sekä kansainvälisten suuryritysten että keskikokoisten yritysten päästä-päähän digitaalisen kaupankäynnin toiminnan. Asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeet ohjaavat ratkaisujemme kehityssuuntaa. Uudet ratkaisut ja kysyntä osaamisineen voidaan ottaa haltuun nykyisten solteqlaisten toimesta tai yritysjärjestelyin.

 

Yritysjärjestelyt

Kehitämme palveluitamme ja maantieteellistä kattavuuttamme strategian kannalta terävillä yritysjärjestelyillä. Näemme yrityskaupat oleellisena tekijänä mahdollistaaksemme kansainvälisten asiakkaidemme palvelemisen eri aikavyöhykkeillä, laajentaaksemme ratkaisuvalikoimaamme puuttuvilla tai uusilla nopeasti tarvittavilla osaamisilla ja parantaaksemme maantieteellistä palvelukykyämme.

 

Ihmiset

Strategiamme ydin – digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija – rakentuu taitavien solteqlaisten kyvyille ja osaamiselle. Maailman ja tuoteportfolion kehittyessä haluamme pitää asiantuntijoidemme osaamisen huipputasoisena, jotta etumatka kilpailijoihin säilyy ja sitä voidaan kasvattaa.

 

Sulje haku