Skip to content

  Varsinainen yhtiökokous 2023

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2023 kello 10.00. Varsinainen yhtiökokous järjestetään Clarion Hotel Aviapoliksessa osoitteessa Karhumäentie 5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.


  Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.


  Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

  Tärkeitä päivämääriä

  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 8.3.2023 klo 12.00
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 17.3.2023
  • Ennakkoäänestys päättyy: 23.3.2023 klo 16.00
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.3.2023 klo 16.00
  • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 24.3.2023, klo 10.00
  • Yhtiökokous: 29.3.2023 klo 10.00 rekisteröityminen alkaa 9.30
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 12.4.2023

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys


  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 8.3.2023 klo 12.00 ja päättyy 23.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

  Ennakkoäänestys alkaa 8.3.2023 klo 12.00 ja päättyy 23.3.2023 klo 16.00.


  Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää seuraavasti:

  a) Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä.

  b) Postitse tai sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot.


  Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.


  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2023, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.


  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

  Etäosallistuminen kokoukseen


  Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.


  Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet ja fyysisesti yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.


  Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi. Tästä ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle erikseen. Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta.


  Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.


  Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta: https://videosync.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

  Uusien ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt


  Esko Mertsalmi

  Syntymävuosi: 1975

  Koulutus: DI, tuotantotalous

  Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja, Unikie Oy

  Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja & perustaja, Unikie Oy; Operatiivinen johtaja, NEP Finland Oy (Filmworks Oy); Useita positioita johtotehtävissä, Symbio Finland Oy

  Osaaminen: Yli 15 vuoden kokemus tuloksekkaasta työskentelystä ihmisten ja myynnin sekä liiketoiminnan kehittämisen parissa. Liiketoiminnan ja ihmisten johtamista ja muutosten läpivientiä yrittäjähengessä. Kattava kokemus sekä johtotehtävistä että hallitustyöskentelystä.

  Esko Mertsalmi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.