Tilintarkastaja

Tilintarkastaja ja palkkiot

Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.

Lotta Nurminen Solteq

Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen, syntynyt 1975.

Yhtiö maksoi tilikaudelta 2016 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastuksesta 45 393 euroa, todistuksista ja lausunnoista 0 euroa, veroneuvonnasta 21 044 euroa sekä muista palveluista 9 652 euroa.