Skip to content

  Koillis-Satakunnan Sähkö

  Solteq Electricity Trade apuna pienen sähkönmyyntiyhtiön arjessa

  Pirttikosken voimalaitos.

  Koillis-Satakunnan Sähkölle tärkeimmät Solteq Electricity Traden käyttötarkoitukset ovat myynnin ennustus, budjetointi, riskien hallinta ja dynaamisten yrityssopimusten laskutushintojen muodostus. ”Ratkaisu auttaa meitä pysymään ajan tasalla. Pystymme näkemään oman sopimuskannan siinä markkinatilanteessa, missä ollaan menossa, ja tekemään ennusteita sekä suunnitelmia sen mukaan”, kertoo myyntipäällikkö Aarne Haikonen Koillis-Satakunnan Sähköstä.

  Pirttikosken voimalaitoksen pato.

  ”Käytämme Solteq Electricity Trade -ratkaisua päivittäin. Siitä on ollut todella suuri hyöty tässä haastavassa markkinatilanteessa, sillä näemme sen avulla hyvin muutokset myyntiennusteissa”, Haikonen toteaa. ”Lisäksi saamme tiedon nopeammin ja helpommin, jos asiakas vaihtaa tuotteesta toiseen, ja voimme tarkastella sen vaikutusta.”

  Koillis-Satakunnan Sähköllä on pieni myyntiorganisaatio. Sähkönmyynnin ohjaus ja hallinnointi on ollut yhden henkilön vastuulla ja myyntiä on seurattu Exceleissä. Nyt päästiin kerralla Excel-laskelmista eroon ja saatiin samalla tiedot samaan paikkaan, useamman henkilön ulottuville. Palavereja ei tarvitse enää valmistella vaan asiat katsotaan suoraan järjestelmästä. Haikosen jääminen eläkkeelle nopeutti hankintaa, mutta se olisi ollut edessä ennemmin tai myöhemmin: ”Alettiin olla sillä rajalla, että Excel alkoi tulla mahdottomaksi ylläpitää ja vei kohtuuttoman paljon aikaa.”

  Hinnoittelumekanismeihin ja -tapoihin on odotettavissa muutoksia, uusia sopimus- sekä kaupantekomalleja on vääjäämättä tulossa. Muutokset tuovat haasteita niin toimialalle kuin ohjelmistoille ja digitaalisille palveluille. ”Koko ajan enemmän ja vahvemmin ladataan odotuksia Solteq Electricity Traden mahdollisuuksiin vastata näihin markkinoiden kehittymisen myötä tuleviin haasteisiin. Uskon kuitenkin, että ratkaisu pystyy seuraamaan hyvin markkinakehitystä ja yhteistä taivalta on paljon edessä”, Haikonen kertoo.


  Lue lisää Solteq Electricity Tradesta

   

  ”Käytämme Solteq Electricity Tradea päivittäin. Ratkaisusta on ollut todella suuri hyöty tässä haastavassa markkinatilanteessa, sillä näemme sen avulla hyvin muutokset myyntiennusteissa."

  Aarne Haikonen, myyntipäällikkö, Koillis-Satakunnan Sähkö

  Koillis-Satakunnan Sähkön logo.

  Koillis-Satakunnan Sähkö

  Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy ja toimittaa sähköä sekä siihen liittyviä palveluita. Energiayhtiön vahvuuksia ovat varma jakeluverkko, verkostoautomaation huipputekniikka sekä osaava ja palveluhaluinen henkilöstö. Yhtiössä työskentelee noin 50 osaavaa ja palveluhaluista ammattilaista, joiden tehtävänä on taata varma sähkö, hyvä palvelu sekä asiakasystävälliset hinnat.

  Koillis-Satakunnan Sähkön arvoihin kuuluvat paikallisuus, vastuullisuus sekä yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Yhtiö toimii suomalaista luontoa kunnioittaen ja arvostaen ja on investoitunut uusiutuvaan, puhtaaseen energiaan, jota tuotetaan paikallisesti yhtiön omistamissa vesivoimaloissa. Paikalliseen tuotantoon kuuluu myös kotitalouksien aurinkovoimaloista saatu pientuotanto.

  Juha Hakkarainen

  Yhteyshenkilö

  Juha Hakkarainen

  Director, Sales and Accounts

  +358 40 525 5728

  Markus Helvasto

  Yhteyshenkilö

  Markus Helvasto

  Sales Manager

  +358 40 065 7827