XL-BYG

Datalla johdettua digitaalista kaupankäyntiä ja asiakaskokemusta

Lähtökohta

Skandinavian suurin rakennustarvikeliikeketju XL-BYG halusi kehittää digitaalista toimintaansa pysyäkseen mukana alan kilpailussa. Vanhanaikainen ja vähälle käytölle jäänyt kaupankäynnin järjestelmä toi kuitenkin haasteita digitaaliselle kehitykselle. XL-BYG:in myyntihenkilöstöllä oli paljon raskasta manuaalista työtä, kun asiakkaat hoitivat tilaukset ja tarkistivat tilausten vaiheet puhelimitse.

Yritys etsi kestävää ratkaisua, joka toimisi sekä B2B- että B2C-myynnissä erilaisilla hinnoitteluilla ja sopimuksilla ja olisi helppo yhdistää muihin järjestelmiin. Ratkaisun tuli pystyä käsitellä yli 2 miljardia hintaa sekä näyttää eri hinnat eri asiakkaille. Ajan tasalla olevan asiakasdatan saaminen oli välttämätöntä, jotta XL-BYG pystyisi tarjoamaan parhaan mahdollisen yksilöidyn käyttökokemuksen.

XL-BYG tarvitsi myös yhteistyökumppanin tukemaan strategisissa päätöksissä sekä digitaalisen kaupankäynnin kasvattamisessa.   

Mitä teimme

XL-BYG valitsi Solteqin kehittämään verkkokauppaansa sekä tarjoamaan jatkuvaa konsultointia sähköisessä kaupankäynnissä, markkinoinnin automaatiossa ja verkkoanalytiikassa.

Verkkokauppa-alustaksi XL-BYG valitsi IBM Watson Commercen, koska alusta on helppo jalkauttaa eri tytäryhtiölle ja toimiluvanhaltijoille. Samanaikaisesti se myös personoi ostokokemuksen ja on nopea mukauttaa eri markkinoiden vaatimuksiin.

XL-BYG:in verkkokaupankäynnin ratkaisu pohjautui strategiaan, jossa yhdistyi myynti ja markkinointi sekä paras mahdollinen asiakaskokemus. Asiakasdatan kerääminen päätösten tueksi oli tärkeä osa strategiaa. 

Tulokset

Solteqin toimittaman IBM Watson Commerce -alustan myötä XL-BYG pystyy mukautumaan helposti uusille markkinoille ja ottamaan käyttöön uusia liiketoiminnan järjestelmiä. XL-BYG:in suunnitelmissa on avata myös B2C-verkkokauppa IBM Watson Commerce -alustalla vuoden 2018 aikana.

Uuden verkkokauppa-alustan avulla XL-BYG saa jäsenneltyä ja ajantasaista dataa markkinoinnin sekä eri liiketoiminta-alueiden käyttöön. Lisäksi yritys voi kohdentaa tuotteita ja hintoja asiakaskohtaisesti. Uusi alusta pystyy käsittelemään suuria määriä asiakkaita ja tilisiirtoja, mutta tarjoaa samanaikaisesti parhaan mahdollisen digitaalisen asioinnin kokemuksen.

“B2B-asiakkaillamme on nyt mahdollisuus tehdä ostoksia vuorokauden ympäri ja saada henkilökohtainen ostokokemus. Solteqin toimittaman verkkokaupparatkaisun avulla olemme onnistuneet vähentämään asiakkaiden tilauksiin käyttämäämme aikaa ja resursseja”, sanoo CIO Steen Villsen XL-BYG:istä.


Tutustu XL-BYG:in B2B-verkokkauppaan (tanskaksi)

 

Tanskalainen XL-BYG palvelee tee-se-itse-rakentajia sekä elinkeinonharjoittajia. Yrityksen liikevaihdosta 70 prosenttia tulee puusepiltä sekä yrittäjiltä ja 30 prosenttia yksityiseltä tee-se-itse-sektorilta. XL-BYG:illä on noin 300 myymälää Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, mikä tekee siitä Skandinavian suuriman rakennustarvikeliikeketjun.

quote-posa
Solteqin toimittaman verkkokaupparatkaisun avulla olemme onnistuneet vähentämään asiakkaiden tilauksiin käyttämäämme aikaa ja resursseja.
Steen Villsen, CIO, XL-BYG

Hyödyt XL-BYG:ille:

  • Järjestelmän mukautuvuus uusille markkinoille ja yhdistettävyys uusiin järjestelmiin
  • Jäsenneltyä ja ajantasaista asiakasdataa markkinoinnin ja eri liiketoiminta-alueiden tarpeisiin 

     

  • Asiakaskohtaiset tuotteet ja hinnat perustuen yksilölliseen asiakaskäyttäytymiseen
  • Mahdollisuus käsitellä suuria asiakasmääriä ja tilisiirtoja