Skip to content

  01.11.2022

  Caruna automatisoi asiakasviestintää uudistetulla häiriöviestintäpalvelulla

  Caruna etsi kumppania käyttöönottoprojektiin, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa asiakkaille entistä automaattisempi ja ajantasaisempi viestintä sähköverkossa tapahtuvista suunnitelluista ja suunnittelemattomista keskeytyksistä. Julkisessa kilpailutuksessa eniten pisteitä keräsi ja voiton vei Carunalle kumppanina jo ennestään tuttu Solteq. Projekti on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja ensi vuoden alkupuolelle ajoittuvaa käyttöönottoa odotetaan jo innolla.

  Tavoitteena automaattinen ja ajantasainen asiakastiedotus

  Carunalla oli ennestään käytössä viestijärjestelmä sähköverkon huolto- ja vikatiedotuksessa. Järjestelmä ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia haluttuja asiakasviestinnän tarpeita, sillä tiedotuksen haluttiin toimivan mahdollisimman automaattisesti. Tarvetta oli myös uudenlaisille viestipohjille.

  ”Tärkeää on, että voimme informoida asiakkaitamme ajantasaisella tiedolla siitä, missä edetään, mikä työvaihe on tällä hetkellä meneillään ja milloin asiakas saa sähköt takaisin”, kertoo kehityshankepäällikkö Antti Rokka Carunalta. ”Asiakkaamme saavat jatkossa automaattisesti tiedot suunnitelluista keskeytyksistä esimerkiksi tulevista huoltotöistä ja suunnittelemattomista vikakeskeytyksistä vaikkapa myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista.”

  Häiriöviestintäpalvelun kumppani valikoitui hankintaprosessissa

  EU:n hankintoja koskevat kynnysarvot ylittyivät, joten Caruna järjesti toimittajille julkisen kilpailutuksen, missä hakijat pisteytettiin tarkasti valittujen kriteerien mukaan. Monivaiheisessa valinnassa huomioitiin lukuisia eri tekijöitä. ”Julkinen hankintaprosessi eteni Solteqin osalta mallikkaasti aina markkinakartoituksesta toimittajahaastatteluihin sekä -pisteytyksiin. Palvelu- ja ratkaisukuvaukset olivat kiitettävällä tasolla ja järjestelmä vastasi kokonaisuutena parhaiten Carunan tämän hetken ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Loppupeleissä valinta osui Solteqiin”, Rokka muistelee prosessia.

  Rautaista osaamista ja ratkaisukeskeistä yhteistyötä

  Carunan ja Solteqin projektitiimeillä on nyt muutama kuukausi yhteistä matkaa takana. Projektipäällikkönä Rokka on seurannut tiiviisti tiimien yhteistyötä. Kuluneesta taipaleesta projektipäälliköllä on pelkästään positiivista sanottavaa: ”Projekti on lähtenyt käyntiin erinomaisesti ja siitä iso kiitos kuuluu molemmille projektitiimeille. Tiimien välillä on ollut hyvä pöhinä ja rautaisia ammattilaisia löytyy puolin ja toisin. Toiminta on ollut erittäin ratkaisukeskeistä asiassa kuin asiassa, ja yhteistyö on toiminut projektitiimien välillä erittäin mallikkaasti.”

  Projektin käyttöönotto on aikataulutettu ensi vuoden alkupuolelle. Rokka kertoo odottavansa innolla siirtymistä automaattiseen häiriöviestintään. ”Odotamme, että projektin tavoitteet tietysti täytetään ja automaattinen häiriöviestintä saadaan käyttöön aikataulussa”, toteaa Rokka. ”Solteq on ollut helppo ja lähestyttävä kumppani. Yhteistyö on toiminut tähän mennessä todella hyvin ja odotan, että meininki jatkuu yhtä kovana ja hommat hoituvat yhtä vaivattomasti jatkossakin.”

  Solteq Utilities

  Solteq Utilitiesin tavoitteena on tarjota energia-alan yhtiöille alan parhaimmat ratkaisut ja palvelut heidän asiakkailleen tuottamaan häiriöviestintään. Ajantasainen ja ennakoiva häiriöviestintä on tärkeä osa asiakastyytyväisyyttä ja lisää luottamusta energiayhtiöön. ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Caruna Suomen suurimpana verkkoyhtiönä luottaa Solteqiin ja tiivis yhteistyö häiriöviestintäpalveluiden kehittämisen osalta jatkuu tulevaisuudessakin. Yhteistyössä pystymme kehittämään entistä monipuolisemmat ja automatisoidummat prosessit tukemaan energiayhtiön asiakasviestintää. On ollut hienoa seurata projektin aikaista molemminpuolista rautaista osaamista ja yhteistä tekemistä, jonka tuloksena tuotetaan lisäarvoa molemmille osapuolille”, toteaa Utilities-yksikön myynti- ja asiakkuusjohtaja Juha Hakkarainen Solteqilta.

   

  Lisätietoja Solteqin häiriöviestintäpalveluista ja Solteq Utilities -liiketoimintayksiköstä

  Juha Hakkarainen
  Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Utilities

  juha.hakkarainen@solteq.com

  +358 40 525 5728

   

  utilities-customer-news-caruna-häiriötiedotus

  Kuva: Carunan valvomo

   

  Carunan logo ja slogan

  Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa noin 720 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

   

  Utilities-ratkaisut, Utilities