Skip to content

  15.02.2024

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023 on julkaistu

  Solteq Oyj on julkaissut tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöstiedotteen sekä suomeksi että englanniksi.

  Päätimme yhtiössä viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi erittäin merkittävää asiaa. Muuttuneesta tilanteesta johtuen päivitimme tuotekehityskulujen käsittelyn vastaamaan uutta toimintalogiikkaa. Lopetimme tuotekehityskulujen aktivoinnin neljänneksen aikana sekä alaskirjasimme kokonaisuudessaan taseeseen aktivoidut 7,5 miljoonan euron tuotekehityskulut. Tämän lisäksi saimme päätökseen Utilities -segmentin muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena segmentin vuosittainen kulurasitus pienenee noin 3,8 miljoonalla eurolla. Molemmat toteutetut asiat vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan positiivisesti, mutta etenkin käsittelykäytännön muutos hankaloittaa vuosineljänneksen vertailua edellisen tilikauden vastaavaan vuosineljännekseen.

  Solteq Oyj:n vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa ja se pysyi samalla tasolla vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui Retail & Commerce -segmentissä 1,4 prosentilla, ja Utilities-segmentissä liikevaihto kasvoi 4,3 prosentilla.

  Tilinpäätös on luettavissa Solteqin Sijoittajat-sivuilta.