Skip to content

    17.02.2022

    Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 on julkaistu

    Solteq Oyj on julkaissut tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöstiedotteen sekä suomeksi että englanniksi.

    Solteq-konsernin liikevaihto oli 69,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuoteen nähden 14,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden kannattavuus parani merkittävästi erityisesti Tanskassa, ja tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,3 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisut.

    Tilinpäätös on luettavissa Solteqin Sijoittajat-sivuilta.