Skip to content

  17.02.2022

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

  Solteq Oyj Pörssitiedote 17.02.2021 klo 8.00

  Kannattavan kasvun vuosi

   

  Loka-joulukuu

  • Liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (16,4) ja se kasvoi 11,4 prosenttia

  • Käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa (3,1), ja käyttökateprosentti oli 14,4 (18,8)

  • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,8), ja liikevoittoprosentti oli 7,2 (10,9)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03)

   

  Tammi-joulukuu

  • Liikevaihto oli 69,1 miljoonaa euroa (60,5) ja se kasvoi 14,2 prosenttia

  • Käyttökate oli 12,3 miljoonaa euroa (10,4), ja käyttökateprosentti oli 17,8 (17,2)

  • Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (5,4), ja liikevoittoprosentti oli 10,3 (8,9)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,10)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 36,9 prosenttia (35,5)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,0 miljoonaa euroa (6,3)

  • Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan

  • Solteq Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta

   

  Avainluvut

    10-12/21 10-12/20 Muutos-% 1-12/21 1-12/20 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 18 277 16 408 11,4 69 055 60 452 14,2
  Käyttökate, TEUR 2 629 3 080 -14,7 12 267 10 380 18,2
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 2 732 3 320 -17,7 12 556 10 810 16,2
  Liikevoitto, TEUR 1 321 1 787 -26,1 7 123 5 350 33,1
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 1 424 2 027 -29,7 7 412 5 780 28,2
  Tilikauden voitto, TEUR 604 622 -2,9 4 100 1 980 107,1
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,03 -3,9 0,21 0,10 106,3
  Liikevoitto, % 7,2 10,9   10,3 8,9  
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,8 12,4   10,7 9,6  
  Omavaraisuusaste, %       36,9 35,5  

   

  Toimitusjohtaja Kari Lehtosalo: Kannattavan kasvun vuosi

  Solteq-konsernin liikevaihto oli 69,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuoteen nähden 14,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden kannattavuus parani merkittävästi erityisesti Tanskassa, ja tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,3 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisut.

  Konsernin kannattavuus kehittyi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Käyttökate kasvoi 18,2 prosenttia ja oli 12,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 33,1 prosenttia. Solteq-konsernin liikevoittoprosentti oli 10,3.

  Solteq Software ja Solteq Digital -segmenteille vuosi oli kasvun ja kansainvälistymisen aikaa. Solteq Software ylitti kirkkaasti vuositavoitteensa vähintään 20 prosentin liikevaihdon kasvusta ja panosti Utilities- ja Retail-liiketoimintojensa kansainvälistymiseen sekä kyseisten alueiden ohjelmistotuotteiden kehittämiseen. Segmentin tuloskehitykseen vaikutti kasvaneet alihankintakustannukset sekä yleinen kustannustason nousu. Solteq Digital kehittyi vuoden aikana nousujohteisesti, ja kasvua saatiin erityisesti pohjoismaisen markkinan digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisuista. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 2,8 miljoonaa euroa.

  Koko vuoden jatkuneen COVID-19-pandemian liiketoimintavaikutukset säilyivät vähäisinä ja kohdistuivat pääosin matkailu-, palvelu- ja vapaa-ajan sektorien asiakashankkeisiin. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo edellisvuonna käyttöön otetuilla toimintatavoilla.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät jatkuvat vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja segmenttien ennustetaan jatkavan kasvu-urillaan kuluvalla tilikaudella. Kasvua vauhdittavat Solteq Softwaren entistä laaja-alaisempi ja kansainvälisempi Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijapalvelut. Yhtiö jatkaa investointeja kansainvälistymiseen sekä Utilities-sektorin tuotekehitykseen erityisesti kuluvan tilikauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa..

   

  Tulosohjeistus 2022

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

   

  Lisätiedot:

  Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2021