Skip to content

    28.10.2021

    Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

    Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021 on julkaistu.

    Solteq-konserni jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vertailukauteen nähden oli 12,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille.

    Lue lisää osavuosikatsauksesta.