Skip to content

  28.10.2021

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

  Solteq Oyj, pörssitiedote 28.10.2021 klo 8.00

  Solteq jatkoi kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vetämänä

  Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (13,3) ja kasvoi 12,2 prosenttia

  • Käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökateprosentti oli 16,2 (20,4)

  • Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4), ja liikevoittoprosentti oli 7,6 (10,3)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03)


  Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 50,8 miljoonaa euroa (44,0) ja kasvoi 15,3 prosenttia

  • Käyttökate oli 9,6 miljoonaa euroa (7,3), ja käyttökateprosentti oli 19,0 (16,6)

  • Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,6), ja liikevoittoprosentti oli 11,4 (8,1)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,07)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (35,0)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (4,2)


  Avainluvut

    7-9/2021 7-9/2020 Muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 Muutos-% 1-12/2020 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 909 13 289 12,2 50 779 44 044 15,3 60 452 67 187
  Käyttökate, TEUR 2 422 2 715 -10,8 9 638 7 300 32,0 10 380 12 719
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 2 502 2 715 -7,8 9 824 7 490 31,2 10 810 13 144
  Liikevoitto, TEUR 1 130 1 365 -17,2 5 802 3 563 62,8 5 350 7 589
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 1 210 1 365 -11,3 5 988 3 753 59,6 5 780 8 015
  Tilikauden voitto, EUR 490 539 -9,2 3 496 1 358 157,5 1 980 4 119
  Tulos/osake 0,03 0,03 -10,1 0,18 0,07 156,8 0,10 0,21
  Liikevoitto, % 7,6 10,3   11,4 8,1   8,9 11,3
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 8,1 10,3   11,8 8,5   9,6 11,9
  Omavaraisuusaste, %       36,8 35,0   35,5 36,0

  Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:

  Solteq-konserni jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vertailukauteen nähden oli 12,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille.

  Konsernin käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa, missä laskua vertailukauteen nähden oli 10,8 prosenttia. Konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 17,2 prosenttia ja oli 1,1 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: Globaali komponenttipula aiheutti ennakoimattomia viivästyksiä asiakashankkeissa, kun laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi kaksi laajamittaista retail-alueen asiakastoimitusta jouduttiin siirtämään katsauskaudelta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Pula IT-alan erityisosaajista nosti alihankintakustannuksia vertailukauteen nähden.

  Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit jatkoivat kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 4,3 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 29,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Software -segmentin käyttökate laski 17,2 prosenttia ja liikevoitto 55,3 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Digital -segmentissä käyttökate laski 6,0 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden.

  Liiketoimintaympäristön palautuessa kohti normaalia Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät sekä kysyntä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla säilyvät vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

   

  Tulosohjeistus 2021

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 650 IT-alan ammattilaista.