Skip to content

  29.08.2019

  Lappeenrannan Energia hoitaa vesiliiketoiminnan asiakaspalvelua ja laskutusta inWorks- ja inPulse4Utilities -järjestelmillä

  Lappeenrannan Energia on ottanut käyttöön Solteqin modernin inWorks-asiakastietojärjestelmän veden asiakastietojen hallintaan ja laskuttamiseen. Käyttöönoton yhteydessä asiakkaiden sähköinen asiointi on siirtynyt samaan online-palveluun yhtiön sähkön ja lämmön liiketoimintojen kanssa. Keskitetty asiointikanava kaikille yhtiön tuotteille helpottaa merkittävästi asiakkaan arjen asiointia.

  "Kilpailutimme asiakaspalvelujärjestelmämme hankinnan noin vuosi sitten ja Solteq tarjosi kilpailukykyisimmän ratkaisukokonaisuuden yhtiömme veden, sähkön sekä kaukolämmön liiketoimintojen tarpeisiin. Solteqin kanssa olemme jo aikaisemmin toteuttaneet energialiiketoimintojemme asiakkaille MinunEnergia-palvelun ja inWorks-järjestelmä otettiin meillä nyt ensimmäisenä vedelle käyttöön, jolloin samalla siirryimme kahdesta erillisestä online-palvelusta keskitetysti MinunEnergiaan. Kaikkien hyödykkeiden sopimustiedot löytyvät nyt yhden palvelun kautta silloin kun asiakas niitä tarvitsee", kertoo Lappeenrannan Energian asiakkuusjohtaja Jussi Selenius.

  "Lappeenrannan Energia tuottaa palveluita noin 13 000 vesihuollon asiakkaalleen. Käyttöönottoprojektin aikana oli hienoa havaita, että inWorksin toiminnallisuudet vastaavat täydellisesti Lappeenrannan Energia vesiliiketoiminnan tarpeita. Lappeenranta on ollut edistyksellinen asiakaspalvelunsa kehittäjä, mistä yhtenä esimerkkinä on aiemmin toimittamamme Solteqin liittymätilausten sähköinen asiointipalvelu yhtiön veden, sähkön ja kaukolämmön asiakkaille. inWorks-järjestelmä on luonteva kehitysaskel yhtiön asiakaspalvelun ja laskuttamisen tehostamisessa", toteaa Solteqin energialiiketoiminnan ratkaisuista vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Kari.

  Lisätiedot:

  Juuso Kari, liiketoimintajohtaja, Utilities, Solteq Oyj, juuso.kari@solteq.com, puh. 050 373 5777
  Jussi Selenius, asiakkuusjohtaja, Lappeenrannan Energia Oy, jussi.selenius@lreoy.fi, puh. 050 545 8595

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Energiatoimialalle Solteq toimittaa tehokkaita liiketoimintaprosesseja sekä digitaalisen asiakaskohtaamisen ratkaisuja.

  Lappeenrannan Energia tuottaa ja myy vesi- ja energiapalveluita sekä hallinnoi ja kehittää jakeluverkkoja Lappeenrannan seudulla. Lappeenrannan Energialla huomioidaan vihreät arvot ja valinnat toteuttaessa niin pieniä kuin suuria ratkaisuja. Toiminnan arjessa tärkeintä on asiakkaiden ja ympäristön hyvinvointi. Lappeenrannan Energia on Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö.