Skip to content

  14.11.2016

  Solteq uudistaa johtamisjärjestelmäänsä – Henkilöstön edustaja mukaan strategiseen ohjausryhmään

  Solteq kertoi viime keväällä uudesta kasvustrategiastaan, jonka keskiössä ovat digitaalinen kaupankäynti ja asiakaskokemuksen parantaminen. Varmistaakseen strategian tehokkaan toteuttamisen, operatiivisen ketteryytensä ja valmiutensa tarvittaessa nopeisiinkin strategisiin liikkeisiin, on Solteq päättänyt muokata johtamisjärjestelmäänsä. Johtoryhmän rinnalla työskentelyn aloittaa strateginen ohjausryhmä. Strategisen ohjausryhmän jäseneksi on kutsuttu Solteqin luottamusmies Risto Kuustie.

  Yksinkertaistettuna jako johtoryhmän ja strategisen ohjausryhmän välillä voidaan kuvata näin: johtoryhmä on kuin operatiivisen toiminnan iskujoukot – valmiita ratkaisemaan ne strategiset tai operatiiviset asiat, mitkä edellyttävät nopeaa toimintaa. Strateginen ohjausryhmä sen sijaan keskittyy yhtiön edelleenkehittämiseen ei-päivätasoisella syklillä. Strateginen ohjausryhmä käsittelee esimerkiksi yleiset henkilöstöä koskevat asiat sekä tuotetarjoaman kehittämistä koskevat asiat.

  Pysyvien jäsenten lisäksi strategisen ohjausryhmän osallistujat valitaan solteqlaisten joukosta kokouskohtaisesti tavoitteena kerätä paras tietotaito ja osaaminen kulloinkin käsiteltävän asian ympäriltä. Henkilöstön edustaja, luottamusmies Risto Kuustie, on kutsuttu yhdeksi ryhmän pysyvistä jäsenistä.

  – Yksi strategisten tavoitteiden toteuttamisen kantavista voimista on erinomainen henkilöstömme. Koin, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ja yhtiön kehittämiseen myös osana virallisempaa johtamisjärjestelmää. Heidän osaamiseensahan Solteqinkin osaaminen perustuu. Tykkään, että Ristolla on hyviä ajatuksia, taustoittaa toimitusjohtaja Repe Harmanen.

  – Kyllähän tämä hyvältä tuntuu. Meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys johdon ja henkilöstön välillä jo aiemminkin, mutta on tietysti upeaa, kun minulle henkilöstön edustajana tarjoutuu mahdollisuus päästä vaikuttamaan Solteqin suuntaan ja mm. kehittämään Solteqia entistä paremmaksi työpaikaksi tätäkin kautta, toteaa Kuustie.

  Johtoryhmän lisäksi strategisen ohjausryhmän pysyvät jäsenet ovat:

  • Kirsi Jalasaho, sijoittajaviestintä ja markkinointi
  • Mari Kuha, ihmiset
  • Risto Kuustie, luottamusmies
  • Juha Luomala, ratkaisutarjoama.

  Koska Solteq on kasvanut uuden strategiansa mukaisesti kansainvälisemmäksi, käsitellään ei-operatiivisia maakohtaisia asioita Kansainvälisessä ohjausryhmässä.

  Kansainvälisen ohjausryhmän jäseniä ovat:

  • Repe Harmanen, toimitusjohtaja
  • Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  • Ilkka-Christian Niemi, Puola
  • Mikael Sjöqvist, Ruotsi.

  Lisätiedot

  Repe Harmanen
  CEO, Solteq Oyj
  +358 400 467 717

  Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia  Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuositason liikevaihtomme vuonna 2015 oli 54 miljoonaa euroa.

  2016