27.03.2020

Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 on julkaistu

Solteq Oyj, pörssitiedote 27.3.2020, klo 8.00

Solteq Oyj:n vuosikertomus 2019 ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Selvitys ei-taloudellisista tiedoista on osana vuosikatsausta. Taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut sekä tilinpäätöksen.

Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa: https://www.solteq.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset/

Se on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Liitteet

Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puh: +358 50 5578 111
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puh: +358 40 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com