Skip to content

  27.03.2020

  Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 on julkaistu

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 27.3.2020, klo 8.00

  Solteq Oyj:n vuosikertomus 2019 ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Selvitys ei-taloudellisista tiedoista on osana vuosikatsausta. Taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut sekä tilinpäätöksen.

  Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa: https://www.solteq.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset/

  Se on myös tämän tiedotteen liitteenä.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019


  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puh: +358 50 5578 111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puh: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com