Skip to content

  07.03.2023

  Solteq Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu

  Pörssitiedote
  Tilinpäätös ja toimintakertomus 
  7.3.2023 klo 8.00

  Solteq Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

  Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty XBRL-merkein. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Solteqin suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

  Julkaistu vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla.

  Liitteet:

  Vuosikertomus 2022
  ESEF-raportti 2022

  Jakelu:

  NASDAQ Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot:  

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

   

  2022