Skip to content

  20.04.2020

  Solteq Oyj:n uuden raportointirakenteen mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2019

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 20.4.2020 klo 14.00

  Solteq Oyj ilmoitti 29.10.2019 muuttavansa segmenttirakennettaan vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä sekä edesauttamaan liiketoiminnan kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuodesta 2020 alkaen Solteq-konsernin kaksi liiketoimintasegmenttiä ovat ohjelmistoliiketoiminta Solteq Software sekä asiantuntijaliiketoiminta Solteq Digital.

  Entisessä raportointirakenteessa konsernin liiketoiminta esitettiin yhtenä segmenttinä. Uudessa rakenteessa liiketoiminnot on jaettu ansaintalogiikan mukaisesti omiksi raportoitaviksi segmenteikseen.

  Solteq Software sisältää yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatioista ja käyttöönottoprojekteista.

  Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito.

  Solteq Oyj:n ensimmäinen osavuosikatsaus vuonna 2020 laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

  Segmenttimuutoksen johdosta Solteq julkaisee vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2019. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2019 neljännesvuosittain raportoidut liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto sekä oikaistu käyttökate ja liikevoitto jaettuina uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

  Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.

  Liikevaihto

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

  TEUR

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

          10 697

          10 355

             9 255

             10 889

          41 195

  Solteq Software

             4 233

             4 306

             3 738

                4 819

          17 095

  Yhteensä

          14 930

          14 660

          12 993

             15 708

          58 291

   

   

   

   

   

   

  Oikaistu käyttökate

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

  TEUR

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

             1 544

             1 302

                 803

                1 186

             4 834

  Solteq Software

                 922

                 332

                 497

                    961

             2 711

  Yhteensä

             2 465

             1 634

             1 300

                2 147

             7 546

   

   

   

   

   

   

  Oikaistu käyttökate, %

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

   

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

               14,4

               12,6

                  8,7

                  10,9

               11,7

  Solteq Software

               21,8

                  7,7

               13,3

                  19,9

               15,9

  Yhteensä

               16,5

               11,1

               10,0

                  13,7

               12,9

   

   

   

   

   

   

  Käyttökate

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

  TEUR

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

             1 533

             1 240

                 803

                3 495

             7 072

  Solteq Software

                 922

                 332

                 497

                    892

             2 642

  Yhteensä

             2 455

             1 572

             1 300

                4 387

             9 714

   

   

   

   

   

   

  Käyttökate, %

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

   

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

               14,3

               12,0

                  8,7

                  32,1

               17,2

  Solteq Software

               21,8

                  7,7

               13,3

                  18,5

               15,5

  Yhteensä

               16,4

               10,7

               10,0

                  27,9

               16,7

   

   

   

   

   

   

  Oikaistu liikevoitto

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

  TEUR

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

                 890

                 614

                 152

                    507

             2 163

  Solteq Software

                 650

                    19

                 130

                    580

             1 379

  Yhteensä

             1 540

                 633

                 282

                1 088

             3 543

   

   

   

   

   

   

  Oikaistu liikevoitto, %

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

   

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

                  8,3

                  5,9

                  1,6

                     4,7

                  5,3

  Solteq Software

               15,4

                  0,4

                  3,5

                  12,0

                  8,1

  Yhteensä

               10,3

                  4,3

                  2,2

                     6,9

                  6,1

   

   

   

   

   

   

  Liikevoitto

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

  TEUR

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

                 879

                 552

                 152

                2 817

             4 401

  Solteq Software

                 650

                    19

                 130

                    511

             1 311

  Yhteensä

             1 530

                 571

                 282

                3 328

             5 711

   

   

   

   

   

   

  Liikevoitto, %

  1-3/2019

  4-6/2019

  7-9/2019

  10-12/2019

  1-12/2019

   

   

   

   

   

   

  Solteq Digital

                  8,2

                  5,3

                  1,6

                  25,9

               10,7

  Solteq Software

               15,4

                  0,4

                  3,5

                  10,6

                  7,7

  Yhteensä

               10,2

                  3,9

                  2,2

                  21,2

                  9,8

   Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Kari Lehtosalo, talousjohtaja
  puhelin +358 40 701 0338
  sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com