20.04.2020

Solteq Oyj:n uuden raportointirakenteen mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2019

Pörssitiedote, 20.4.2020 klo 14.00

Solteq Oyj ilmoitti 29.10.2019 muuttavansa segmenttirakennettaan vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä sekä edesauttamaan liiketoiminnan kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuodesta 2020 alkaen Solteq-konsernin kaksi liiketoimintasegmenttiä ovat ohjelmistoliiketoiminta Solteq Software sekä asiantuntijaliiketoiminta Solteq Digital.

Entisessä raportointirakenteessa konsernin liiketoiminta esitettiin yhtenä segmenttinä. Uudessa rakenteessa liiketoiminnot on jaettu ansaintalogiikan mukaisesti omiksi raportoitaviksi segmenteikseen.

Solteq Software sisältää yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatioista ja käyttöönottoprojekteista.

Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito.

Solteq Oyj:n ensimmäinen osavuosikatsaus vuonna 2020 laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

Segmenttimuutoksen johdosta Solteq julkaisee vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2019. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2019 neljännesvuosittain raportoidut liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto sekä oikaistu käyttökate ja liikevoitto jaettuina uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liikevaihto

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

TEUR

 

 

 

 

 

Solteq Digital

        10 697

        10 355

           9 255

           10 889

        41 195

Solteq Software

           4 233

           4 306

           3 738

              4 819

        17 095

Yhteensä

        14 930

        14 660

        12 993

           15 708

        58 291

 

 

 

 

 

 

Oikaistu käyttökate

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

TEUR

 

 

 

 

 

Solteq Digital

           1 544

           1 302

               803

              1 186

           4 834

Solteq Software

               922

               332

               497

                  961

           2 711

Yhteensä

           2 465

           1 634

           1 300

              2 147

           7 546

 

 

 

 

 

 

Oikaistu käyttökate, %

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

 

 

 

 

 

 

Solteq Digital

             14,4

             12,6

                8,7

                10,9

             11,7

Solteq Software

             21,8

                7,7

             13,3

                19,9

             15,9

Yhteensä

             16,5

             11,1

             10,0

                13,7

             12,9

 

 

 

 

 

 

Käyttökate

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

TEUR

 

 

 

 

 

Solteq Digital

           1 533

           1 240

               803

              3 495

           7 072

Solteq Software

               922

               332

               497

                  892

           2 642

Yhteensä

           2 455

           1 572

           1 300

              4 387

           9 714

 

 

 

 

 

 

Käyttökate, %

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

 

 

 

 

 

 

Solteq Digital

             14,3

             12,0

                8,7

                32,1

             17,2

Solteq Software

             21,8

                7,7

             13,3

                18,5

             15,5

Yhteensä

             16,4

             10,7

             10,0

                27,9

             16,7

 

 

 

 

 

 

Oikaistu liikevoitto

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

TEUR

 

 

 

 

 

Solteq Digital

               890

               614

               152

                  507

           2 163

Solteq Software

               650

                  19

               130

                  580

           1 379

Yhteensä

           1 540

               633

               282

              1 088

           3 543

 

 

 

 

 

 

Oikaistu liikevoitto, %

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

 

 

 

 

 

 

Solteq Digital

                8,3

                5,9

                1,6

                   4,7

                5,3

Solteq Software

             15,4

                0,4

                3,5

                12,0

                8,1

Yhteensä

             10,3

                4,3

                2,2

                   6,9

                6,1

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

TEUR

 

 

 

 

 

Solteq Digital

               879

               552

               152

              2 817

           4 401

Solteq Software

               650

                  19

               130

                  511

           1 311

Yhteensä

           1 530

               571

               282

              3 328

           5 711

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto, %

1-3/2019

4-6/2019

7-9/2019

10-12/2019

1-12/2019

 

 

 

 

 

 

Solteq Digital

                8,2

                5,3

                1,6

                25,9

             10,7

Solteq Software

             15,4

                0,4

                3,5

                10,6

                7,7

Yhteensä

             10,2

                3,9

                2,2

                21,2

                9,8

 Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 50 5578 111
sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

Kari Lehtosalo, talousjohtaja
puhelin +358 40 701 0338
sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com