Skip to content

  12.08.2021

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

  Solteq Oyj, pörssitiedote 12.08.2021 klo 8.00

  Solteq jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan

  Huhti–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (15,1) ja kasvoi 22,6 prosenttia

  • Käyttökate oli 3,7 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökateprosentti oli 20,2 (18,0)

  • Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,5), ja liikevoittoprosentti oli 13,2 (9,8)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,04)


  Tammi–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 35,9 miljoonaa euroa (30,8) ja kasvoi 16,6 prosenttia

  • Käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (4,6), ja käyttökateprosentti oli 20,1 (14,9)

  • Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (2,2), ja liikevoittoprosentti oli 13,0 (7,1)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,04)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,3 prosenttia (33,1)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,8 miljoonaa euroa (5,3)


  Avainluvut

    4-6/2021 4-6/2020 Muutos-% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos-% 1-12/2020 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 18 487 15 080 22,6 35 870 30 754 16,6 60 452 65 567
  Käyttökate, TEUR 3 726 2 710 37,5 7 217 4 584 57,4 10 380 13 012
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 3 767 2 736 37,7 7 322 4 774 53,4 10 810 13 357
  Liikevoitto, TEUR 2 440 1 481 64,7 4 672  2 197 112,6 5 350 7 824
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 2 481 1 507 64,6 4 777 2 387 100,1 5 780 8 169
  Tilikauden voitto, EUR 1 551 779 99,1 3 007 819 267,2 1 980 4 168
  Tulos/osake 0,08 0,04 99,4 0,16 0,04 266,7 0,10 0,22
  Liikevoitto, % 13,2 9,8   13,0 7,1   8,9 11,9
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,4 10,0   13,3 7,8   9,6 12,5
  Omavaraisuusaste, %       35,3 33,1   35,5 34,2

  Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:

  Solteq-konserni jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, joka oli yhtiölle keskeisillä mittareilla mitattuna yhtiön historian paras. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin paluu kasvu-uralle erityisesti sähköisen kaupan ratkaisujen kysynnän kiihdyttämänä. COVID-19-pandemia hillitsi jonkin verran asiakashankintaa sekä toimitushankkeiden käynnistymistä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla.

  Toisella vuosineljänneksellä Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Kasvusta noin neljä viidesosaa oli orgaanista. Konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 64,7 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 13,2. Yhtiön käyttökate kasvoi 37,5 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,7 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,2.

  Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Toisella vuosineljänneksellä Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 33,8 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,4 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä kasvoi hieman vertailukauteen nähden.

  Molemmat segmentit suoriutuivat hyvin toisella vuosineljänneksellä, ja Solteq Digital palasi odotetusti kasvu-uralle. Segmentit kasvattivat liikevaihtoaan selvästi vertailukauteen nähden: Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 13,0 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 44,6 prosenttia. Samalla kannattavuus parani, ja käyttökate kasvoi Solteq Digital -segmentissä 41,1 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 31,1 prosenttia vertailukauteen nähden. Toisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden Solteq Digital -segmentissä 72,8 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 43,0 prosenttia.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kysynnän yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla ennustetaan säilyvän hyvänä toisella vuosipuoliskolla. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa. 

   

  Tulosohjeistus 2021

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.