Skip to content

  11.08.2022

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

  Solteq Oyj Pörssitiedote 11.8.2022 klo 8.00

  Haasteet Utilities-liiketoiminnassa heikensivät Solteqin kannattavuutta

   

  Huhti-kesäkuu

  • Liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (18,5) ja se laski 3,0 prosenttia

  • Käyttökate oli 1,8 miljoonaa euroa (3,7), ja käyttökateprosentti oli 9,9 (20,2)

  • Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2,4), ja liikevoittoprosentti oli 2,3 (13,2)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,08)

   

  Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (35,9) ja se kasvoi 3,6 prosenttia

  • Käyttökate oli 4,5 miljoonaa euroa (7,2), ja käyttökateprosentti oli 12,1 (20,1)

  • Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (4,7), ja liikevoittoprosentti oli 4,8 (13,0)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,16)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,4 prosenttia (35,3)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa (7,8)

   

  Avainluvut

    4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% 1-12/2021 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 17 937 18 487 -3,0 37 176 35 870 3,6 69 055 70 361
  Käyttökate, TEUR 1 776 3 726 -52,3 4 496 7 217 -37,7 12 267 9 547
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 1 946 3 767 -48,3 4 868 7 322 -33,5 12 556 10 103
  Liikevoitto, TEUR 414 2 440 -83,0 1 798 4 672 -61,5 7 123 4 249
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 585 2 481 -76,4 2 170 4 777 -54,6 7 412 4 805
  Tilikauden tulos, EUR -90 1 551 -105,8 705 3 007 -76,6 4 100 1 798
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,08 -105,8 0,04 0,16 -76,6 0,21 0,09
  Liikevoitto, % 2,3 13,2   4,8 13,0   10,3 6,0
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 3,3 13,4   5,8 13,3   10,7 6,8
  Omavaraisuusaste, %       35,4 35,3   36,9 35,3

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Haasteet Utilities-liiketoiminnassa heikensivät Solteqin kannattavuutta

  Toinen vuosineljännes oli Solteqille haastava. Konsernin liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,0 prosenttia ja liikevoitto 83,0 prosenttia.

  Vaikeudet johtuivat pääosin ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista, jotka kasvattivat projektitoimituskustannuksia ja heikensivät asiakaslaskutusta vertailukauteen nähden. Haasteiden seurauksena Solteq julkaisi 25.5.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä yhtiö laski tulosohjeistustaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

  Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin kannattavuutta heikensivät haasteet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä ja sen myötä kasvaneet projektitoimituskustannukset. Solteq Digital -segmentin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikensivät ennakoitua vaisumpi myynti sekä viivästykset tiettyjen asiakashankkeiden aloituksissa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,7 prosenttia.

  Toisella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Muutokset toimintaympäristössä eivät vielä näkyneet merkittävästi yhtiön liiketoiminnassa. Pitkällä aikavälillä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva taloudellinen epävarmuus tulee vaikuttamaan asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi voimakas inflaatio vaikuttaa yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.

  Kasvukivuista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liiketoimintanäkymien ennustetaan säilyvän hyvinä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosipuoliskon aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

   

  Tulosohjeistus 2022 (päivitetty 25.5.2022)

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton heikkenevän.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2022