Skip to content

  13.08.2019

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

  Solteq Oyj Pörssitiedote 13.8.2019 klo 8.00

  Ulkomaat kasvoivat toisella vuosineljänneksellä

  Huhti-kesäkuu

  • Liikevaihto oli 14 660 tuhatta euroa (14 232).
  • Käyttökate oli 1 572 tuhatta euroa (629).
  • Liikevoitto oli 571 tuhatta euroa (24).
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi huhti–kesäkuun käyttökatetta 458 tuhatta euroa ja liikevoittoa 45 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,02).

  Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto oli 29 590 tuhatta euroa (29 103).
  • Käyttökate oli 4 027 tuhatta euroa (2 553).
  • Liikevoitto oli 2 101 tuhatta euroa (1 329).
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi katsauskauden käyttökatetta 917 tuhatta euroa ja liikevoittoa 91 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,02).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 30,3 prosenttia (32,4).
  • Konsernin katsauskauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 32,7 prosenttia.*
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1 939 tuhatta euroa (2 507).
  • Liikevaihto oli 1,7 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 2.1 miljoonaa euroa (0,9).

  *Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei oikaistu.

  Avainluvut

    4-6/2019 4-6/2018 Muutos-% 1-6/2019 1-6/2018 Muutos-% 1-12/2018 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 660 14 232 3,0 29 590 29 103  1,7 56 867 57 354
  Käyttökate, TEUR 1 572 629 149,9 4 027 2 553 57,7 4 766 6 240
  Oikaistu käyttökate, TEUR 1 634 758 115,6 4 099 2 668 53,7 5 417 6 848
  Liiketulos, TEUR 571 24 2 293,7 2 101 1 329 58,1 2 466 3 238
  Oikaistu liiketulos, TEUR 633 153 314,5 2 173 1 444 50,5 3 117 3 846
  Tilikauden tulos, TEUR 131 -305 142,9 941 353 166,9 356 944
  Tulos/osake, EUR 0,01 -0,02 140,6 0,05 0,02 161,1 0,02 0,05
  Liiketulos-% 3,9 0,2   7,1 4,6   4,3 5,6
  Oikaistu liiketulos-% 4,3 1,1   7,3 5,0   5,5 6,7
  Omavaraisuusaste, %       30,3 32,4   32,4 30,3

   

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Ulkomaat kasvoivat toisella vuosineljänneksellä

  Solteq-konsernin liikevaihto tilikauden toisella vuosineljänneksellä oli 14,7 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 3,0 prosenttia. Liikevaihdosta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

  Toisen vuosineljänneksen käyttökate oli 1,6 miljoona euroa ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi vertailukelpoisesti 0,5 miljoonaa euroa IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus huomioiden.

  Solteq jatkoi investointeja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalaute kehitetyistä ohjelmistotuotteista on ollut positiivista. Tuotekehityspanostus toisella vuosineljänneksellä oli 1,1 miljoonaa euroa. Viime vuoden toisella vuosineljänneksellä tuotekehitykseen investoitiin 0,6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä tuotekehityspanostusten arvioidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa.

  Konsernin tilauskertymä jatkoi positiivista kehittymistä toisella vuosineljänneksellä ja oli selvästi parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan näkymät ovat säilyneet ennallaan, ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan olevan positiivinen.

   

  Liitteet

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

   

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Martti Nurminen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 751 7194
  sähköposti martti.nurminen@solteq.com

   

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

  2019