Skip to content

  29.04.2021

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

  Solteq Oyj Pörssitiedote 29.4.2021 klo 8.00

  Yhtiö jatkoi vahvalla kannattavan kasvun uralla Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana

   

  Tammi–maaliskuu

  • Liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (15,7) ja kasvoi 10,9 prosenttia

  • Käyttökate oli 3,5 miljoonaa euroa (1,9) ja käyttökateprosentti oli 20,1 (12,0)

  • Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7) ja liikevoittoprosentti oli 12,8 (4,6)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,00)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (31,5)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,5 miljoonaa euroa (3,4)


  Avainluvut

    1-3/2021 1-3/2020 Muutos-% 1-12/2020 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 17 383 15 674 10,9 60 452 62 160
  Käyttökate, TEUR 3 490 1 875 86,2 10 380 11 995
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 3 554 2 039 74,3 10 810 12 325
  Liikevoitto, TEUR 2 232 716 211,6 5 350 6 866
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 2 296 880 160,8 5 780 7 196
  Tilikauden voitto, TEUR 1 456 40 3 540,0 1 980 3 396
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,08 0,00 3 523,1 0,10 0,18
  Liikevoitto, % 12,8 4,6   8,9 11,0
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,2 5,6   9,6 11,6
  Omavaraisuusaste, % 32,4 31,5   35,5 32,9

  Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:

  Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 10,9 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 211,6 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 12,8. Yhtiön käyttökate kasvoi 86,2 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,5 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,1.

  Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Digital-segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Software-segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 44,3 prosenttia. Molempien segmenttien tulos oli hyvä. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle vertailukauden.

  Solteq Software -segmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 43,1 prosenttia. Kasvu oli merkittävä ja pääosin orgaanista. Maaliskuun alussa toteutettu liiketoimintakauppa Partiture Oy:n kanssa kasvatti hieman Utilities-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 0,7 miljoonaa euroa. Tilikauden alussa käynnistyi jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) raportointi Software-segmentin osalta, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkuvien tuottojen osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,1 prosenttia. Yhtiö arvioi jatkuvien tuottojen osuuden nousevan kuluvan vuoden osalta noin kolmannekseen segmentin liikevaihdosta. Segmentin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 20 prosenttia vuosittain sekä jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuutta liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

  Solteq Digital -segmentin liikevaihto säilyi lähes vertailukauden tasolla. Segmentin kannattavuus parani merkittävästi, ja liikevoittoprosentti oli 11,9. Segmentin kasvua jarruttivat COVID-19-pandemian vaikutukset erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla. Lisäksi mittavia asiakashankkeita saatiin päätökseen, samalla kun uusien asiakashankkeiden käynnistyminen viivästyi.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan selvää kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän edellisen tilikauden tasolla tai kasvavan maltillisesti – pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

   

  Tulosohjeistus 2021

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.