Skip to content

  04.05.2023

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

  Pörssitiedote 
  Osavuosikatsaus
  4.5.2023 klo 8.00

  Kaksijakoinen vuosineljännes - Utilitiesissa edelleen ongelmia, Retail & Commerce menossa parempaan suuntaan

   

  Tammi–maaliskuu

  • Liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (19,2) ja se laski 12,2 prosenttia

  • Käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökateprosentti oli 7,6 (14,1)

  • Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (1,4), ja liiketulosprosentti oli -0,5 (7,2)

  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,04)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 30,5 prosenttia (35,7)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,5 miljoonaa euroa (2,1)

  • Yhtiön liikevaihto tulee olemaan 60–62 miljoonaa euroa, ja liiketulos on lievästi tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa

   

  Avainluvut

    1-3/2023 1-3/2022 Muutos-% 1-12/2022 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 16 899 19 239 -12,2 68 426 66 087
  Käyttökate, TEUR 1 281 2 720 -52,9 5 555 4 115
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 1 434 2 922 -50,9 6 400 4 912
  Liiketulos, TEUR -91 1 384 -106,6 -4 406 -5 881
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR 62 1 586 -96,1 888 -636
  Tilikauden tulos, EUR 204 795 -74,3 -5 404 -5 995
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,04 -74,3 -0,28 -0,31
  Liiketulos, % -0,5 7,2   -6,4 -8,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, % 0,4 8,2   1,3 -1,0
  Omavaraisuusaste, % 30,5 35,7   30,3 33,2

   

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Kaksijakoinen vuosineljännes - Utilitiesissa edelleen ongelmia, Retail & Commerce menossa parempaan suuntaan

  Solteq Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes oli kohtalainen ja kannattavuuskehitys oli omia odotuksiamme parempi. Konsernin liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa, käyttökate 1,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukauteen nähden konsernin liikevaihto supistui 12,2 prosenttia, mikä oli seurausta osin yleisestä kysynnän heikentymisestä sekä erityisesti edelleen jatkuneista laatuongelmista Utilities-liiketoiminnassa.

  Kannattavuus supistui vertailukauteen verrattuna molemmissa segmenteissä. Retail & Commerce -segmentissä haastavaa markkinatilannetta pystyttiin tasapainottamaan onnistumisilla myynnissä sekä tehokkuuden parantamisella. Utilities-segmentissä keskityttiin edelleen ratkaisemaan ongelmia ohjelmistotuotteiden kehityksessä ja laadussa, mikä vähensi asiakaslaskutusta ja kasvatti projektitoimituskustannuksia. 

  Utilities-segmentin ongelmat ovat kuitenkin pienentyneet viime vuoden jälkipuoliskoon verrattuna. Määrätietoinen työ ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kesken, mutta uskomme että kesän jälkeen segmentin tilanne on jo selkeästi parempi. 

  Epävakaa tilanne kansainvälisissä suhteissa luo epävarmuuksia pohjoismaiseen toimintaympäristöön muun muassa korkean inflaation ja kustannustason nousun muodossa. Epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti kysyntään Retail & Commerce -segmentin osalta, joskin viime vuoden jälkipuoliskon kaltainen kysynnän jatkuva heikkeneminen on rauhoittunut.   Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle. 

  Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

  Katsauskauden jälkeen, 17.4.2023 yhtiö ilmoitti myyvänsä Microsoft BC ja LS Retail -toiminnan-ohjausjärjestelmiin perustuvan liiketoimintansa Azets Insight Oy:lle. Kauppa toteutettiin suunnitellusti 2.5.2023. Liiketoiminnan nettovelaton kauppahinta on enintään 20 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjaa kiinteästä kauppahinnasta noin 8 miljoonaa euroa kertaluonteisena myyntivoittona toiselle vuosineljännekselle. Liiketoimintakaupan myötä yhtiö keskittyy entistä vahvemmin energiasektorin, kaupan alan ja digitaalisen kaupankäynnin valittuihin ratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Toteutettu liiketoimintakauppa pienentää merkittävästi yhtiön velkaantuneisuutta ja siten parantaa yhtiön toimintamahdollisuuksia molempien liiketoimintasegmenttien osalta. 

   

  Tulosohjeistus 2023 (päivitetty 3.5.2023)

  Yhtiön liikevaihto tulee olemaan 60–62 miljoonaa euroa, ja liiketulos on lievästi tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ  Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.