Skip to content

  25.10.2018

  Solteq Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018 (IFRS)

  Solteq Oyj Pörssitiedote 25.10.2018 klo 8.00

  Lue: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

  Yhtiön liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus parani

  Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 41 937 tuhatta euroa (38 195 tuhatta euroa).
  • Käyttökate oli 3 619 tuhatta euroa (1 886 tuhatta euroa).
  • Oikaistu käyttökate oli 3 800 tuhatta euroa (3 277 tuhatta euroa).
  • Liiketulos oli 1 821 tuhatta euroa (335 tuhatta euroa).
  • Oikaistu liiketulos oli 2 002 tuhatta euroa (1 726 tuhatta euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,06 euroa).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,7 prosenttia (34,4 prosenttia).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2 354 tuhatta euroa (-4 658 tuhatta euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 9,8 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
  • Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten olevan 2,0 miljoonaa euroa.

  Keskeiset tunnusluvut

    7-9/18 7-9/17* Muutos-% 1-9/18 1-9/17* Muutos-% 1-12/17* Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 12 834 11 638 10,3 % 41 937 38 195 9,8 % 50 720 54 461
  Käyttökate, TEUR 1 066 56 1796,6 % 3 619 1 886 91,9 % 2 384 4 117
  Oikaistu käyttökate, TEUR 1 132 436 160,0 % 3 800 3 277 16,0 % 4 177 4 701
  Liiketulos, TEUR 492 -495 199,3 % 1 821 335 443,4 % 308 1 794
  Oikaistu liiketulos, TEUR 558 -115 585,6 % 2 002 1 726 16,0 % 2 101 2 377
  Tilikauden tulos, TEUR -105 -803 86,9 % 247 -980 125,2 % -1 514 -287
  Tulos/osake, e -0,01 -0,05 84,1 % 0,01 -0,06 121,3 % -0,08 -0,01
  Liiketulos-% 3,8 % -4,3 %   4,3 % 0,9 %   0,6 % 3,3 %
  Oikaistu liiketulos-% 4,4 % -1,0 %   4,8 % 4,5 %   4,1 % 4,4 %
  Omavaraisuusaste, % 32,7 % 34,4 %   32,7 % 34,4 %   33,7 % 32,0 %

  * Yhtiö on ottanut IFRS 15 standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

  Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiön liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus parani

  Solteq-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 9,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvu perustui pääosin tehdyille yrityshankinnoille ja digitaalisten palveluiden hyvälle kysynnälle. Konsernin liikevaihdosta vajaa viidennes tuli Suomen ulkopuolelta ja jatkuvien palvelujen osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.

  Katsauskauden oikaistu käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos kolmannelta vuosineljännekseltä oli 0,6 miljoonaa euroa, joka oli yhtiön odotuksien mukainen.

  Yhtiö jatkoi merkittäviä investointeja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseksi. Olemme erityisen aktiivisia alueilla, joilla voimme yhdistää tekoälyn ja fyysisen autonomisen robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Tuotekehitysinvestointimme realisoituivat ensimmäisiksi tilauksiksi Solteq Smart Retail -kokonaisratkaisuun liittyen. Solteq Smart Retail on modulaarinen, pilvipohjainen kokonaisratkaisu, joka yksinkertaistaa erityisesti pienten ja keskisuurten kaupanalan toimijoiden liiketoiminnan hallintaa ja suunnittelua. Alustan palveluilla toteutetaan niin myynnin hallinta, asiakaskokemuksen optimointi kuin toiminnan tehostaminen. Smart Retail on pääosin yhtiön omaa ohjelmistotuotantoa ja se toimitetaan ”as a Service” -mallilla.

  Jatkoimme myös yrityskauppojen kautta hankittujen ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehitystä. Energiatoimialalla yhtiö sai kaksi merkittävää tilausta. Solteq toimittaa Lappeenrannan Energialle ja Porvoon Energialle uuden asiakaspalvelujärjestelmän, joka sisältää asiakaspalvelun ja laskutuksen toiminnallisuudet kaukolämmön- sekä sähkönmyynnin ja -siirron tarpeisiin. Järjestelmät toimitetaan SaaS-palveluna.

  Konsernin henkilöstömäärä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 569 henkilöstä 584 henkilöön.

  Liiketoiminnan näkymä kuluvan tilikauden viimeiselle vuosineljännekselle on hyvä, ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan olevan positiivinen.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2017 tasosta.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 557 8111
  Martti Nurminen, talousjohtaja, puhelin +358 40 751 7194

  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Missionamme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Viidessä maassa työskentelevien yli 550 asiantuntijan voimin yrityksemme toteuttaa ratkaisuja pääosin Pohjoismaihin.

  2018