Skip to content

  25.10.2016

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

  Kansainvälisen kasvunjyvien kylvämisen ja vihertävänä orastavien alkujen vuosi – keskittyminen monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin jatkuu

  Liitetiedosto

  Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti

  - Liikevaihto oli 45,3 miljoonaa euroa (33,9 miljoonaa euroa)

  - Liiketulos oli 5.742 tuhatta euroa (1.058 tuhatta euroa). Ensimmäisellä kvartaalilla myydyn liiketoiminnan vaikutus liiketulokseen oli -212 tuhatta euroa.

  - Oikaistu liiketulos oli 2.209 tuhatta euroa (1.847 tuhatta euroa).

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (27,1 %).

  - Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,03 euroa).

  - Solteq on julkistanut katsauskaudella uuden strategiansa, jonka kulmakivet ovat digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen

  - Osana strategista keskittymistä monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin päätti yhtiö myydä huolto- ja kunnossapitojärjestelmiä toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja perustaa Pohjoismaisia kaupan alan toimijoita palvelevan Omnicommerce-osaamiskeskuksen kolmannella vuosineljänneksellä.

  - Kolmannen vuosineljänneksen aikana voitimme useita uusia asiakashankkeita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

  - Katsauskauden jälkeen, osavuosikatsauksen yhteydessä, julkistimme ostaneemme ruotsalaisen Aponsa AB:n osakekannan. Yritysoston avulla Solteq toteuttaa digitaalisen kaupankäynnin ja kansainvälisen kasvun strategiaansa. Yritysostosta on annettu oma tiedote 25.10.2016. Toiseen keskeytettyyn hankkeeseen liittyen katsauskauteen liittyy 503 tuhatta euron suuruinen oikaisuerä.

  Keskeiset tunnusluvut

    7-9 / 2016 7-9 / 2015 Muutos-% 1-9 / 2016 1-9 / 2015 Muutos-% 1-12 / 2015 Rullaava 12 kk
  Liikevaihto, milj. euroa 13,6 14,9 -8,9 % 45,3 33,9 33,9 % 54,2 65,7
  Oikaistu liiketulos, milj. euroa 0,6 0,7 -17,2 % 2,2 1,8 19,6 % 3,0 3,4
  Liiketulos, milj. euroa 0,0 -0,1 -111,5 % 5,7 1,1 442,7 % 1,3 6,0
  Tilikauden tulos, milj. euroa -0,5 -0,4 9,7 % 4,4 0,4 900,9 % 0,1 4,1
  Tulos / osake, eur -0,03 -0,03 0,0 % 0,26 0,03 766,7 % 0,01 0,25
  Liiketulos -% 0,1 % -0,4 %   12,7 % 3,1 %   2,4 % 9,1 %
  Oikaistu liiketulos -% 4,4 % 4,9 %   4,9 % 5,5 %   5,5 % 5,1 %
  Omavaraisuusaste, % 32,4 % 27,1 %   32,4 % 27,1 %   24,4 % 32,4 %

  Solteq Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Strategian mukaisia toimia, uusia hankkeita ja katse vuoden loppukiriin

  Kolmannen vuosineljänneksen aikana voitimme uusia asiakashankkeita, joista osasta olemme tiedottaneet ja osa ei sopimuslaajuudeltaan ylitä tiedotuskäytäntömme mukaista pörssitiedotusrajaa. Koko katsauskaudenliikevaihtomme kasvoi odotusten mukaisesti ja operatiivinen kannattavuutemme parani. Muutaman pitkäaikaisen asiakkaamme toimintaympäristöjen muutokset vaikuttivat osittain kolmannen vuosineljänneksen hieman laskeneeseen liikevaihtoon, mutta aiemmin kertomamme tehostamisohjelmat sekä joustavammat kulurakenteet ovat ylläpitäneet ja parantaneet suhteellista kannattavuutta.

  Strategian keskeiset elementit ovat digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen. Pohjoismaissa keskitymme ketjuuntuneen kaupan ja digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin. Globaalisti strategiamme keskiössä ovat digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut. Suomessa kasvamme pääasiassa orgaanisesti, mutta Pohjoismaissa ja globaalisti pyrimme olemaan aktiivisia myös yrityskauppojen osalta strategian toteuttamisessa.

  Strategian kannalta oleellisin asiakashankkeemme oli päättyneellä vuosineljänneksellä julkistamamme puitesopimus Musti ja Mirri Group Oy:n kanssa koskien kaupan kokonaisratkaisun toimittamista Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoille. Tämä on erinomainen esimerkki strategiamme toteuttamisesta ja tavoitteista. Tätä työtä jatkamme tauotta ja vahvistamme tähän liittyviä alueita maantieteellisesti ja toiminnallisesti. Olemme myös samaan aikaan aloittaneet yhteistyön muutaman uuden eurooppalaisen digitaalisen kaupan asiakkaan kanssa.

  Päättyneen vuosineljänneksen aikana meillä aloitti kymmenkunta uutta huippuasiantuntijaa keskeisillä toiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Loppuvuoden aikana jatkamme rekrytointia näillä alueilla. Hiljattain julkistamamme Magento-osaamiskeskuksen perustaminen ja kasvattaminen lisää niin ikään henkilömääräämme loppuvuoden aikana Suomessa ja ulkomailla.

  Kolmanteen vuosineljännekseen liittyy merkittävänä tekijänä kertaluontoinen kuluerä keskeytyneestä yritysostohankkeesta. Se kuitenkin päätettiin jättää toteuttamatta siihen käsityksemme mukaan liittyvien riskien johdosta. Myös omistaja-arvon kannalta riski negatiivisesta kehityksestä oli liian suuri. Tiedotimme samanaikaisesti tämän osavuosikatsauksen kanssa toisesta onnistuneesta yritysostohankkeesta.

  Vuoden viimeinen neljännes näyttäytyy meille työntäyteisenä ja tavoitteenamme on onnistuneesti viedä asiakkaidemme kanssa maaliin useita digitaalisen kaupankäynnin hankkeita samanaikaisesti. Jatkamme myös loppuvuoden aikana investointeja keskeisiin strategisiin alueisiin Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Näillä toimilla rakennamme kasvua tuleville vuosille.

  Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016 liikevaihdon ja tuloksen osalta.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015 tasosta. Oikaistun liiketuloksen ja liiketuloksen arvioidaan niin ikään kasvavan vuoden 2015 tasosta.

  Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät edellisellä tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian mukaiset yritysjärjestelyt. Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

  Online-tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta 25.10.2016

  Solteq Oyj järjestää sijoittajille ja medialle tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksestaan Periscopella 25.10.2016 klo 13.00 kanavalla @SolteqTweets. Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Solteq Oyj:n verkkosivuilla.

  Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta lähetetään samaan aikaan myös Solteqin Facebook Live –lähetyksenä.

  Sijoittaja- ja mediatilaisuus 16.11.2016

  Sijoittajat ja lehdistö ovat tervetulleita keskiviikkona 16.11.2016 klo 8.30 digitaalista kaupankäyntiä ja Solteqin strategiaa koskevaan tilaisuuteen Allas Sea Poolin tiloihin Helsingissä. Lisätietoja sijoittaja- ja mediatilaisuudesta löytyy Solteqin sivuilta https://www.solteq.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-kalenteri/
   

  Lisätiedot

  Repe Harmanen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 400 467 717
  sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  JAKELU

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.

   

  2016