Skip to content

  15.07.2016

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

  Solteq Oyj Pörssitiedote 15.7.2016 klo 8.00

  Liitetiedosto

  Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetusti, keskittyminen monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin jatkuu.

  Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa)
  • Liiketulos oli 5.735 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). Ensimmäisellä kvartaalilla myydyn liiketoiminnan vaikutus liiketulokseen oli -212 tuhatta euroa.
  • Oikaistu liiketulos oli 1.606 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). MainIoT Software Oy:n myynnistä aiheutuneet kertaluonteiset tuotot ja kulut olivat yhteensä +4.129 tuhatta euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (52,0 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,06 euroa)
  • Solteq julkisti katsauskaudella uuden strategiansa, jonka kulmakivet ovat digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen
  • Osana strategista keskittymistä monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin päätti yhtiö myydä huolto- ja kunnossapitojärjestelmiä toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n
  • Solteq käynnisti erityisen kannattavuuden parantamiseen tähtäävän tehostamisohjelman muutamissa tulosysiköissään

   

  Keskeiset tunnusluvut

    4-6 / 2016 4-6 / 2015 Muutos-% 1-6 / 2016 1-6 / 2015 Muutos-%
  Liikevaihto, milj. euroa 16,4 9,8 67,0 % 31,8 19,0 67,6 %
  Oikaistu liiketulos, milj. euroa 0,9 0,7 33,4 % 1,6 1,1 43,5 %
  Liiketulos, milj. euroa 0,8 0,7 24,6 % 5,7 1,1 412,5 %
  Tilikauden tulos, milj. euroa 0,5 0,5 -9,5 % 4,9 0,9 453,8 %
  Tulos / osake, eur 0,02 0,04 -50 % 0,29 0,06 379,4 %
  Liiketulos -% 5,0 % 6,7 % -25,3 % 18,0 % 5,9 % 205,1 %
  Omavaraisuusaste, % 32,4 % 52,0 % -37,8 % 32,4 % 52,0 % -37,8 %

   

   

  Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Uusi strategia, fokus digitaaliseen kauppaan ja kannattavuuden lisääminen

  Olemme digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Tarjoamme kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista asiakkaan ostokokemukseen - toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Tätä on toimintamme ydin, missio ja tavoite.

  Kulunut vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko oli pääasiassa positiivinen ja toteutui odotusten mukaisesti. Strategian ydinalueilla liikevaihdon ja –tuloksen kehitys oli positiivisinta. Samaan aikaan meillä on muutamia tulosyksiköitä, joiden kannattavuuden parantaminen edellyttää erityisiä lisätoimia. Toimet aloitettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja odotamme niistä tuloksia loppuvuoden aikana.

  Heinäkuun alussa julkistamamme puitesopimus Musti ja Mirri Group Oy:n kanssa koskien kaupan kokonaisratkaisun toimittamista Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoille on osoitus strategiamme vahvuudesta. Vahvistamme loppuvuoden aikana sitä osaa liiketoiminnastamme, mikä liittyy digitaaliseen kaupankäyntiin.

  Strategian keskeiset elementit ovat digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen. Pohjoismaissa keskitymme ketjuuntuneen kaupan ja digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin. Globaalisti strategiamme keskiössä ovat digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut. Suomessa kasvamme pääasiassa orgaanisesti, mutta Pohjoismaissa ja globaalisti pyrimme olemaan aktiivisia myös yrityskauppojen osalta strategian toteuttamisessa. Strategiset toimenpideohjelmat ovat käynnissä kasvun sekä kannattavuuden eteen, jotta pysymme kilpailussa muiden toimijoiden edellä.

  Keskeiset taloudelliset tunnuslukumme ovat jatkaneet suotuisaa kehitystä ja siten valmiutemme myös strategisten toimenpiteiden toteuttamiselle ovat hyvät. Arvioimme ratkaisuvalikoimamme iskukykyä Pohjoismaisella markkinalla, jotta voimme tarvittaessa vahvistaa strategisia pääalueitamme. Samalla uskomme keskittymisen tiettyihin ratkaisuihin tehostavan toimintaamme.

  Asiantuntijoidemme erinomainen panos on vienyt meitä isoja askeleita eteenpäin ja olen saavutuksiimme näiltä osin tyytyväinen. Viimeaikaisesta kehityksestämme ja strategian suuntaviivoista saatu palaute on ollut erittäin lupaavaa asiantuntijoiltamme ja asiakkailtamme. Rakenteellinen muutos, jota toteutamme, on selkeästi oikea tie kasvaa ja kehittyä digitaalisessa murroksessa.

  Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016 liikevaihdon ja tuloksen osalta.

  Erinomaista kesää sidosryhmillemme!

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015 tasosta. Oikaistun liiketuloksen ja liiketuloksen arvioidaan niin ikään kasvavan vuoden 2015 tasosta.

  Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät edellisellä tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian mukaiset yritysjärjestelyt. Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

  Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta

  Solteq Oyj järjestää medialle ja sijoittajille tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksestaan Periscopella 15.7.2016 klo 13.00 kanavalla @SolteqTweets. Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Solteq Oyj:n verkkosivuilla.

  Lisätiedot

  Repe Harmanen, toimitusjohtaja
  puhelin 0400 467 717
  sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puhelin 040 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.

  2016