Skip to content

  06.09.2023

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty

  Solteq Oyj
  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot
  6.9.2023, kello 14.30


  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu 31.8.2023 päivätyn osakasluettelon mukaisen neljän suurimman osakkeenomistan nimeämistä edustajista. 

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat jäsenet:

  •    Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n nimeämänä
  (10,98 % osakkeista ja äänistä)
  •    Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
  (10,31 % osakkeista ja äänistä)
  •    Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä (8,51 % osakkeista ja äänistä)
  •    Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja,  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä (7,97 % osakkeista ja äänistä)

  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksena varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2024 mennessä.

  Solteq Oyj

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com 

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023