Skip to content

  18.05.2020

  Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

  Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 18.5.2020 klo 17.45

  Solteq Oyj (“Solteq” tai “Yhtiö”) on saattanut onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn ("Kirjallinen Menettely") ehtojen ("Ehdot") muuttamiseksi koskien nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, ISIN-koodi FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.
   
  Solteq haki Joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta Ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä (Final Maturity Date) olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen lisäksi Solteq haki samalla suostumusta myös tiettyihin muihin Ehtojen teknisiin muutoksiin. Ennen hyväksyttyä muutosta Ehtojen mukainen takaisinmaksupäivä oli viisi (5) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2020.
   
  Kirjallinen Menettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 21.4.2020 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille (”Joukkovelkakirjalainan Haltijat”) osoitetussa ilmoituksessa (”Pyyntö”). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.
   
  Kirjallinen Menettely käynnistettiin 21.4.2020 ja se päättyi 18.5.2020 kello 17.00. Pyynnön mukaisesti Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta. Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla oli hallussaan 95,10 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta 99,57 prosenttia Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestivät Pyynnön puolesta. Näin ollen Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyynnön. Näin ollen Ehdotuksen mukaiset muutokset Ehtoihin tulevat voimaan 18.5.2020 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.
   
  Yhtiö maksaa Ehdotuksen puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,0 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy vastaanotti pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response Time), ja jotka ovat edelleen Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 20.5.2020. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille viimeistään 28.5.2020, siten kuin Pyynnössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.

   

  Liite:

  Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin

   

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: +358 50 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.