Skip to content

  05.12.2016

  Solteq Oyj:n henkilöstöanti

  Solteq Oyj Pörssitiedote 5.12.2016 klo 10.30

  ”Henkilöstömme rakentaa Solteqista maailman pienimmän digitaalisen kaupankäynnin toimijan. Haluamme rohkaista solteqlaisia merkitsemään osakkeita henkilöstöannissa, sillä on reilua että hekin pääsevät nauttimaan yhtiön taloudellisesta menestyksestä – työskentelemmehän kaikki päästäksemme samaan tavoitteeseen”, sanoo toimitusjohtaja Repe Harmanen.

  Hallitus on päättänyt henkilöstöannin ehdoista. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 500 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin henkilöstön ja konserniin kuuluvaan yhtiöön vuokratyösuhteessa olevien henkilöiden merkittäväksi.

  Osakkeen merkintähinnat perustuvat yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.11.—30.11.2016 ja siitä laskettavaan kahteen erisuuruiseen alennukseen. Osakkeen keskikurssi edellä mainittuna ajanjaksona oli 1,64 euroa osakkeelta. Merkintähinta on siten 600 ensimmäiseksi merkittävälle osakkeelle 0,82 euroa osakkeelta ja 600 ensimmäisen osakkeen jälkeen merkittävälle osakkeelle 1,48 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 7.12.—22.12.2016. Merkinnät on maksettava merkintää tehtäessä.

  Henkilöstöannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta tammikuussa 2017.

  Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antamaan valtuutukseen.

  Solteq Oyj

  Repe Harmanen, toimitusjohtaja
  puhelin 0400 467 717
  sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  JAKELU
  Nasdaq Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  LIITE            HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

  2016