Skip to content

  04.11.2015

  Solteq Oyj:n aiemman hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

  Solteq Oyj Pörssitiedote 4.11.2015 klo 16.15

  Solteq Oyj:n yhtiökokous päätti 16.3.2015 hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta osin yhtiön omilla osakkeilla.

  Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Solteq Oyj on tänään luovuttanut yhtiökokouksen 16.3.2015 valitseman hallituksen, jonka toimikausi päättyi 19.10.2015, jäsenille palkkioiden maksuna yhteensä 35.000 kappaletta yhtiön osakkeita.

  Luovutuksen jälkeen emoyhtiön hallussa on 75.881 omaa osaketta ja konserniyhtiöiden hallussa yhteensä 825.881 omaa osaketta.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
  Puh 0400 467 717
  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen,
  Puh 040 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com                

  2015