Skip to content

  04.01.2016

  Solteq Oyj: Tytäryhtiösulautumisten täytäntöönpanot

  Solteq Oyj Pörssitiedote 4.1.2016 klo 15.45

  Solteq Oyj:n, Descom Group Oy:n ja Descom Oy:n hallitukset ovat päättäneet Descom Group Oy:n kokonaan omistaman Descom Oy:n sulautumisesta Descom Group Oy:öön ja Solteq Oyj:n kokonaan omistaman Descom Group Oy:n sulautumisesta Solteq Oyj:öön 8.9.2015 tiedotetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisten täytäntöönpanot on rekisteröity 1.1.2016.

  Solteq Oyj:n, Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallitukset ovat päättäneet Solteq Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden sulautumisesta emoyhtiöön 8.9.2015 tiedotetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisten täytäntöönpanot on rekisteröity 31.12.2015.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
  Puh 0400 467 717
  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen,
  Puh 040 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016