Skip to content

  25.05.2016

  Strategia 2016-2019: Kasvustrategia keskittyy kansainväliseen digitaaliseen kaupankäyntiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen

  Solteq Oyj pörssitiedote 25.5.2016 klo 8.00

  Tavoitteemme on kasvattaa Solteq uuteen kokoluokkaan strategiakauden aikana ja keskittyä kaupankäyntiä parantavien palveluiden toimittamiseen asiakkaillemme. Palveluilla autamme asiakkaita kasvattamaan liikevaihtoa ja rakentamaan kilpailuetua kaupan globalisoitumisessa ja digitalisaatiossa. Monikanavainen kaupankäynti on arkipäivää ja asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ja kohtaaminen kaikissa kanavissa on tärkeää myynnin lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kasvamme kotimaassa laajentamalla digitaalisen kaupankäynnin kokonaistarjontaa ja kansainvälistymme Pohjoismaissa sekä globaalien asiakkaiden kanssa. Olemme monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija.

  Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  Tunnusluku Tavoite
  Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvu vähintään 20%
  Liikevoitto % 8 %
  Net debt / EBITDA < 3.5
  Osingonmaksu, noin % nettotuloksesta 30 %

  Liikevaihdon vuotuinen kasvu toteutetaan orgaanisesti toimintaa laajentamalla Suomessa ja ulkomailla ja merkittävin osuus kasvusta tulee toteutumaan yritysostoilla.

  Liikevoiton osalta keskeinen tekijä on toiminnallinen parannus. Samalla on kuitenkin huomioitu kasvun mahdolliset vaikutukset realistiseen liikevoittotasoon.

  Solteqin velkaantuminen pidetään kohtuullisella tasolla, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja samalla tehokkaan pääoman käyttämisen.

  Osinkopolitiikassa tavoitteena on maksaa vuosittain noin 30 % nettotuloksesta osinkona omistajille kasvunkin aikana.

  Kasvu

  Solteqin kasvutavoite on reipas, toteutettava ja aiempia vuosia nopeampi. Pyrimme painottamaan kasvua strategiakauden alkupuolella. Haluamme kuitenkin säilyttää notkeutemme kokomme kasvaessa, ja siksi olemme muotoilleet tavoitteeksemme ”kasvaa maailman pienimmäksi globaaliksi digitaalisen kaupankäynnin toimijaksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme riittävän vahvoja ja kyvykkäitä palvelemaan globaaleja asiakkaitamme valituilla ratkaisualueilla, mutta meillä on myös pienen toimijan nöyrä asenne ratkaistessamme asiakkaidemme jokapäiväisiä haasteita. Tarjoamme asiantuntijapalveluita, jotka perustuvat parhaisiin maailmalla käytettäviin kaupankäynnin ratkaisuihin sekä henkilöiden erinomaiseen toimialaosaamiseen.

  Kansainvälistyminen

  Suurin osa strategiakauden kasvusta tulee Suomen ulkopuolelta. Kansainvälistyminen jakautuu osaltamme kahteen eri tapaan:

  1. Digitaalinen kaupankäynti ei tunne maarajoja. Pyrimme kasvattamaan globaalien asiakkaiden määrää ja palvelemaan heitä olemassa olevien toimipisteiden kautta. Tämä on nykyinen globaalien asiakkaiden toimintamallimme.

  2. Tietyt digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut ja palvelut, kuten monikanavaisen kaupan myymäläratkaisut, edellyttävät paikallista läsnäoloa kohdemaassa. Näiden ratkaisujen osalta kohdemarkkina on Pohjoismaat, joihin on tavoitteena kasvattaa valittujen ratkaisualueiden paikallinen verkosto.

  Kansainvälistyessämme tulemme kehittämään ja keskittämään edelleen tiettyjä toimintoja Puolassa sijaitsevaan osaamiskeskukseemme. Tavoitteena on parantaa osaamisen laatua ja saatavuutta, sekä nostaa kustannustehokkuutta asiakkaidemme eduksi.

  Poikkeuksellinen kilpailuetu

  Merkittävin kilpailuetumme on ratkaisuvalikoima, joka kattaa koko digitaalisen kaupankäynnin ketjun. Ratkaisumme auttavat asiakkaita aina hankinnasta ja toimitusketjusta aidon monikanavaisen myymäläverkoston kautta digitaaliseen verkkokauppaan. Asiakkaidemme liikevaihdon kasvattamiseksi ja digitaalisen kaupankäynnin kehittämiseksi tarjoamme kattavat digitaalisen markkinoinnin ja kaupan analytiikan ratkaisut, jotka ovat monikanavaisen kaupan oleellisin osa. Asiakastiedon hyödyntäminen kaikista kanavista on oleellinen osa päätöksentekoa, jotta voidaan tehokkaasti lähestyä asiakkaita oikeaan aikaan oikeassa kanavassa.

  Asiakkaitamme ovat kaikilla toimialoilla toimivat B2C- tai B2B-markkinassa toimivat yritykset, jotka haluavat olla edelläkävijöitä digitaalisessa kaupankäynnissä. Ratkaisuvalikoimamme mahdollistaa sekä kansainvälisten suuryritysten että keskikokoisten yritysten päästä-päähän digitaalisen kaupankäynnin toiminnan; hankinnasta ja kivijalasta verkkoon.

  Käsityksemme mukaan olemme tällä hetkellä ainoa pohjoismaalainen yritys, joka tarjoaa asiakkaille tämän kaupankäynnin kokonaisuuden. Maailma kehittyy ja aiomme olla ensimmäisten joukossa jatkossakin, muuttumassa maailman mukana.

  Asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeet ohjaavat ratkaisujemme kehityssuuntaa. Uudet ratkaisut ja kysyntä osaamisineen voidaan ottaa haltuun nykyisten solteqlaisten toimesta tai yritysjärjestelyin.

  Yritysjärjestelyt

  Kehitämme palveluitamme ja maantieteellistä kattavuuttamme strategian kannalta terävillä yritysjärjestelyillä. Näemme yrityskaupat oleellisena tekijänä mahdollistaaksemme kansainvälisten asiakkaidemme palvelemisen eri aikavyöhykkeillä, laajentaaksemme ratkaisuvalikoimaamme puuttuvilla tai uusilla nopeasti tarvittavilla osaamisilla ja parantaaksemme maantieteellistä palvelukykyämme.

  Tulemme tarkoin harkitsemaan M&A-kohteiden kulttuurillisen ja toiminnallisen yhteensopivuuden kanssamme. Aiomme jatkossakin huolehtia yhdistymisten osalta saumattomasta yhdistymisestä ja täydentävyydestä liiketoiminnalle.

  Osaaminen korostuu ihmisissä

  Solteqin strategian ydin – digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija – rakentuu taitavien solteqlaisten kyvyille ja osaamiselle. Maailman ja tuoteportfolion kehittyessä haluamme pitää asiantuntijoidemme osaamisen huipputasoisena, jotta etumatka kilpailijoihin säilyy ja sitä voidaan kasvattaa. Toisaalta tarvittaessa meidän tulee olla muuntautumiskykyisiä pystyäksemme kehittämään osaamistamme asiakkaidemme muuttuneiden tarpeiden mukaiseen suuntaan. Tämän vuoksi jatkamme henkilökohtaisten kehittymispolkujen määrittelyä ja rakennamme Solteq Akatemian. Arvioimme, että tulemme vuositasolla kouluttamaan Solteq Akatemiassa 50–80 digitaalisen kaupankäynnin osaajaa.

  Tiedotustilaisuus strategiasta medialle ja sijoittajille

  Järjestämme strategiastamme media- ja sijoittajatilaisuuden tänään keskiviikkona 25.5.2016 klo 11 Sokos Hotel Vaakunan Tilausravintola Kaarteessa (10.krs), Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki.

  Tilaisuudessa esitettävä presentaatio lähetetään Periscopessa klo 11.30 alkaen kanavalla @SolteqTweets. Lähetys nauhoitetaan, ja sen voi katsoa Solteqin sivuilta saman päivän aikana.

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
  Puh 0400 467 717
  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  SVP IR and Marketing Kirsi Jalasaho
  Puh 0400 618 415
  sähköposti: kirsi.jalasaho@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuositason liikevaihtomme oli vuonna 2015 68 miljoona euroa.

  2016