Skip to content

  16.01.2023

  Sisäpiiritieto: Solteq Oyj päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
  16.1.2023, kello 14.30

  Solteq Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön segmenttikohtaiset pitkän aikavälin tavoitteet, jotka perustuvat yhtiön päivitettyyn strategiaan sekä segmenttirakenteeseen. Kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin keskittyvän Retail & Commerce -segmentin sekä energiasektorin ohjelmistoratkaisuita ja asiantuntijapalveluita tarjoavan Utilities-segmentin taloudelliset tavoitteet, tulo- ja kulurakenne sekä tuotekehitystarpeet eroavat toisistaan.

  Retail & Commerce -segmentin liikevaihdon osalta pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 8 prosentin vuotuinen kasvu. Segmentin pitkän aikavälin liiketulostavoite on vähintään 8 prosenttia. 

  Utilities-segmentin liikevaihdon pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 15 prosentin vuotuinen kasvu. Segmentti tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 18 prosentin liiketulosta. Jatkuvien ohjelmistoperusteisten tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta pyritään pitkällä aikavälillä nostamaan puoleen Utilities-segmentin liikevaihdosta.

  Segmenttikohtaisten tavoitteiden lisäksi yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle tavoitteellisen osinkopolitiikan sekä velkaantumistason. Solteq-konsernin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoiteltu pitkän aikavälin velkaantumistaso on 3:1 (nettovelat suhteessa käyttökatteeseen, IFRS16 vaikutus eliminoitu).

  Solteq ei ole menestynyt tavoitellulla tasolla viimeisen reilun vuoden aikana. Tehtävämme on palauttaa yhtiö kasvu-uralle sekä parantaa selkeästi kannattavuutta. Markkinatilanne sekä Utilities-segmentin ohjelmistotuotteiden kehityshaasteet rasittavat yhtiötä vielä kuluvana vuonna. Tekemällä pitkäjänteistä tuotekehitystyötä sekä ymmärtämällä asiakkaidemme liiketoimintoja entistä paremmin, pyrimme viimeistään kolmen vuoden päästä saavuttamaan nyt asetetut tavoitteet. Työtä on runsaasti tehtävänä, mutta uskon vahvasti pääsevämme tavoitteeseen nykyisen henkilöstömme osaamisen turvin,” toteaa Solteqin toimitusjohtaja Aarne Aktan.

  Segmenttien pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  Tunnusluku Retail & Commerce Utilities
  Liikevaihdon vuotuinen kasvu, vähintään 8 % 15 %
  EBIT, vähintään 8 % 18 % 

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023