Skip to content

  20.12.2023

  Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Solteq Oyj muuttaa toimintalogiikkaansa, lopettaa tuotekehityskulujen aktivoinnit sekä tekee noin 6,3 miljoonan alaskirjauksen

  Pörssitiedote   
  Sisäpiiritieto  
  20.12.2023, kello 10.15  

  Solteq Oyj on kuluvan tilikauden aikana muuttanut toimintatapaansa tuotekehitystoiminnan osalta. Omien ohjelmistotuotteiden kehityksestä on tullut osa jatkuvaa palvelua sekä vakiomuotoista toimintaa, eivätkä tuotekehitykseen liittyvät kulut enää täytä aktivoinnin edellytyksiä yhtiön suorittaman arvioinnin perusteella. Tulevaisuudessa yhtiö käsittelee olemassa olevien ohjelmistotuotteidensa kehityskustannuksia tuloslaskelman kuluerinä osana normaalia liiketoimintaa. 

  Yhtiö on myös arvioinut taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja sekä niiden tuotto-odotuksia. Arvioinnin lopputuloksena yhtiö alaskirjaa tehtyjä tuotekehitysinvestointeja, mistä seuraa noin 6,3 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2023 liiketulokseen. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.  

  Alaskirjauksen myötä yhtiö päivittää tulosohjeistuksensa vuodelle 2023: Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 57–59 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen odotetaan olevan tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa sekä 6,3 miljoonan euron kertaluonteista tuotekehitysinvestointien alaskirjausta.  
    
  Yhtiön aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2023 oli: Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 57–59 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen odotetaan olevan tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin 8 miljoonan euron liikevoittoa.  
    
  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023 julkaistaan 15.2.2024.  
    
  Vantaalla, 20. joulukuuta 2023  
    
  SOLTEQ OYJ  
  HALLITUS  
     
  Jakelu 
   
  Nasdaq Helsinki 
  Keskeiset tiedotusvälineet 
  www.solteq.com
   
  Lisätiedot 
   
  Toimitusjohtaja Aarne Aktan 
  Puhelin: 040 342 4440 
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com  
    
  Solteq lyhyesti 
   
  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023