Skip to content

  23.08.2023

  Sisäpiiritieto: Solteq Oyj käynnistää muutosneuvottelut toimintojen tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi

  Solteq Oyj
  Sisäpiiritieto
  23.8.2023, kello 08:02

  Solteq Oyj käynnistää yhteistoimintalain 3 luvun 16 §:n mukaiset muutosneuvottelut Utilities-segmentissä. Muutosneuvottelut käynnistetään segmentin liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi sekä liiketoiminnan uudelleen järjestelemiseksi. Tammi-kesäkuussa 2023 Utilities-segmentin liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa. Toimintojen tehostamisella tavoitellaan noin 3 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. 

  ”Utilities-liiketoiminnassa on ollut pitkään jatkuneita ongelmia tuotteiden laadussa ja kehitysprosessissa. Työ ongelmien ratkaisemiseksi on edennyt. Liiketoiminnan tervehdyttäminen vaatii meiltä kuitenkin toimenpiteitä toimintojen tehostamiseksi sekä kulurakenteen korjaamiseksi. Tämä mahdollistaa meille tulevaisuuden, jossa ohjelmistoliiketoiminta on kannattavaa ja sitä tukee tehokas, tarkoituksenmukainen organisaatio,” kertoo Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Aktan.  

  Muutosneuvottelut käynnistyvät 29.8.2023. Muutosneuvottelujen piirissä on Utilities-segmentin ohjelmistoliiketoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö. Muutosneuvotteluissa suunniteltavat toimenpiteet saattavat toteutuessaan johtaa enintään 40 henkilön työsuhteen päättämiseen sekä koko neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön työsuhteen ehtojen muuttamiseen. Suunnitellut toimenpiteet saattavat myös johtaa muutoksiin työtehtävissä, toimenkuvissa, raportointiketjuissa ja organisaatiorakenteissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla. 

  SOLTEQ OYJ
  HALLITUS

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com 

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023