Skip to content

  01.03.2016

  Solteq myy MainIoT Software Oy:n ja vahvistaa strategiaansa digitaalisen kaupankäynnin asiantuntijana

  Solteq Oyj Pörssitiedote 1.3.2016 klo 9.00

  Solteq Oyj (Solteq) on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se on myynyt tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n (MainIoT) koko osakekannan globaalisti toimivalle IFS –konsernille, joka kehittää ja toimittaa ohjelmistoja toiminnanohjaukseen (ERP), kunnossapitoon (EAM) ja huoltopalveluiden liiketoimintajärjestelmiin (ESM). Kauppa mahdollistaa Solteqille entistä paremman keskittymisen strategisille alueilleen.

  Solteq on tiedottanut syksyllä 2015, että sen strategian keskeisessä roolissa on monikanavaisen ja digitaalisen kaupan kokonaisratkaisut Suomessa, Ruotsissa sekä globaalien asiakkaiden myötä laajemminkin. Solteq on valmis strategian toteuttamiseen paitsi kasvamalla orgaanisesti myös yritysostoilla ja liiketoimintamyynneillä.

  Velaton kauppahinta on noin 7,4 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Solteq voi lisäksi seuraavan kahden vuoden aikana saada enintään 0,6 miljoonaa euroa lisäkauppahintaa, mikäli eräät ostajan hankitulle liiketoiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat. Solteq arvioi kirjavansa kaupasta noin 3,2 miljoonan euron kertaluotoisen myyntivoiton vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

  ”Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme IFS:n kanssa sopimukseen osakekaupasta. Vuosien panostuksemme alueelle jatkuu erinomaisessa yhtiössä, jonka strategia tukee täydellisesti MainIoT:n strategiaa. Henkilöstön, asiakkaiden ja MainIoT:n tulevaisuuden kannalta tämä oli mielestäni paras mahdollinen seuraava vaihe yhtiölle. Samalla mahdollistetaan meidän keskittyminen ydinstrategiaamme”, toteaa Solteqin toimitusjohtaja Repe Harmanen.

  Myydyn tytäryhtiön liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja tulos 0,6 miljoonaa euroa. Tytäryhtiössä työskentelevän henkilöstön määrä on noin 40 henkilöä.

  Kaupalla ei arvioida olevan vaikutusta Solteq–konsernin liikevaihtoa ja liiketulosta koskevaan, tilinpäätöstiedotteessa annettuun ohjeistukseen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi ja liiketuloksen ennen kertaluonteisia kuluja odotetaan kasvavan vuoteen 2015 verrattuna.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
  Puh 0400 467 717
  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen,
  Puh 040 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016