Skip to content

  24.06.2015

  Solteq laskee liikkeeseen 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

  Solteq Oyj Pörssitiedote 24.6.2015 klo 15.00

  Solteq Oyj laskee liikkeeseen 27 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 1.7.2015. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sen eräpäivä on 1.7.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 6 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain.

  Lainasta saadut varat käytetään, kuten aiemmassa pörssitiedotteessa 22.6.2015 on todettu, Descom Group Oy:n (Descom) osakekannan hankkimista koskevan kauppahinnan käteisosuuden maksamiseen, Descomin pääomalainojen ostamiseen sekä Solteq- ja Descom -konsernien nykyisten pankki- ja muiden rahoituslaitoslainojen uudelleenjärjestelyyn sekä Solteq Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin. Rahoitusjärjestelyn closing on ehdollinen sille, että Descomin osakekannan ja pääomalainojen ostamista koskevan sopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät.

  Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S. Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinkiin yhdeksän kuukauden kuluessa lainan liikkeeseenlaskusta.

  SOLTEQ OYJ

  Hallitus

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  Huomautus

  Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.

  2015