Skip to content

  17.04.2023

  Sisäpiiritieto: Solteq myy Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan Azetsille

  Pörssitiedote
  Sisäpiiritieto 
  17.4.2023, kello 09.00

  Solteq on allekirjoittanut 17.4.2023 sopimuksen konsernin Microsoft Dynamics 365 Business Central ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myymisestä Azetsille (”Liiketoimintakauppa”). Liiketoimintakaupan suunniteltu täytäntöönpano on 2.5.2023. Liiketoimintakaupan täytäntöönpano on ehdollinen tavanomaisille ennakkoehdoille.

  Liiketoiminnan nettovelaton kauppahinta on enintään 20 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta on 15 miljoonaa euroa vähennettynä liiketoiminnan nettokäyttöpääomalla. Liiketoimintakaupan täytäntöönpanon yhteydessä maksetaan 12 miljoonaa euroa, ja loput kiinteästä kauppahinnasta maksetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua täytäntöönpanosta. Mahdollinen lisäkauppahinta on enintään 5 miljoonaa euroa ja se määräytyy siirtyvän liiketoiminnan liikevaihdon perusteella 12 kuukauden ajanjaksolta täytäntöönpanokuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiö kirjaa kiinteästä kauppahinnasta arviolta 8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton toiselle vuosineljännekselle. Kauppahinta maksetaan käteisellä.

  Tilikaudella 2022 kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto oli 11,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Kaupan täytäntöönpanon hetkellä ostajalle siirtyvät kaikki kaupan kohteena olevaan liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, myyntisaamisia ja ostovelkoja lukuun ottamatta.

  ”Tämä on looginen jatkumo aiemmin toteuttamillemme yrityskaupoille. Azets on luonteva valinta Microsoft Dynamics 365 Business Central ja LS Retail -liiketoiminnan jatkajaksi ja tarjoaa erinomaisen kasvualustan siirtyvälle liiketoiminnalle ja asiantuntijoillemme. Keskitymme nyt entistä vahvemmin energiasektorin, kaupan alan ja digitaalisen kaupankäynnin valittuihin ratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Lisäksi liiketoimintakauppa pienentää merkittävästi yhtiön velkaantuneisuutta,” kertoo Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Aktan.

  Liiketoimintakauppa sisältää Solteqin Microsoft Dynamics 365 Business Central ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin liittyvät asiantuntija- ja ylläpitopalvelut sekä asiakkuudet. Liiketoimintakaupan myötä Azetsille siirtyy noin 60 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa työskentelevää asiantuntijaa.

  “Teknologiastrategiamme perustuu markkinoiden parhaiden kolmansien osapuolten tuotteiden yhdistämiseen korkeatasoiseen käyttöönotto- ja prosessiosaamiseen sekä automaatiokyvykkyyteen. Nyt ostetun liiketoiminnan Microsoft Business Central ja LS Retail -osaaminen auttaa meitä saavuttamaan merkittävän aseman Business Central -pohjaisten ratkaisujen ja palveluiden toimittajana kansainvälisesti. Samalla liiketoimintakauppa luo meille kasvumahdollisuuksia sekä paikallisten että kansainvälisten asiakkaidemme kautta ympäri Eurooppaa. Toivotamme Solteqista siirtyvät työntekijät lämpimästi tervetulleiksi. Siirtyvä tiimi koostuu osaavista ammattilaisista, jotka jakavat intohimomme erinomaiseen asiakaspalveluun sekä laadukkaisiin projekteihin”, kertoo Azets Insight Oy:n toimitusjohtaja Ulla Nikkanen.

   

  SOLTEQ OYJ 
  HALLITUS

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot:  

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

   

  2023