Skip to content

  11.03.2016

  Osakkeenomistajien esitys Solteq Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

  Solteq Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 16.45

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50% osuutta yhtiön osakkeista, ovat tänään ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että:

  • hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä ja että,

  • hallituksen jäseninä jatkaisivat Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen ja että,

  • kullekin hallituksen jäsenelle maksettaisiin 1.200 euron kuukausipalkkio sekä 500 euron kokouskohtainen palkkio.

  Solteq Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskeva kutsu on julkaistu erilisenä pörssitiedotteena 19. helmikuuta 2016.

   

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016